Nyheter

2023-01-19 14:00
iZafe Group (publ.) meddelar härmed att partnern Careium Sweden AB nu påbörjar implementering av Dosell i ytterligare två kommuner i Sverige. Kommunerna, som tillsammans har ca 13 500 invånare som är 65 år och äldre...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2022-12-19 14:00
Som offentliggjorts genom pressmeddelande den 28 november 2022 har styrelsen i iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt dela ut teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Avstämningsdag...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2022-12-15 18:00
iZafe Group AB (publ) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med Mangold avseende tjänsten som Certified Adviser. Mangold tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 april 2023. Fram till dess kommer FNCA att fortsatt agera...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2022-11-28 19:30
iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna i Pilloxa AB (”Pilloxa”) avseende förvärvet av samtliga aktier i bolaget i enlighet...
Nyheter Bolagshändelse M&A Svenska Regulatorisk MAR IR mfn-cus-health_sv

2022-11-07 10:00
iZafe Group (publ.) meddelar härmed att man har tecknat ett samarbetsavtal med ApoEx AB, som är en leverantör av apotekstjänster, system och dospåsar till privat och offentligt drivna vårdgivare. “iZafe och läkemedelsroboten...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2022-11-07 08:30
iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 7 november, sin rapport för tredje kvartalet 2022. Finansiell utveckling i sammandrag Väsentliga händelser under kvartalet Väsentliga händelser efter kvartalets utgång KOMMENTARER...
Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR mfn-cus-health_sv

2022-10-31 11:30
iZafe Group (publ.) meddelar härmed att man tecknat ett samarbetsavtal med Medcam AB, som säljer medicintekniska produkter till hälso- och sjukvården i Norden och Europa. I första hand kommer fokus ligga mot den holländska...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2022-10-13 07:20
iZafe Group AB (publ.) (”iZafe” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO10B, vilka emitterades under det fjärde kvartalet 2021. Totalt nyttjades 12 072 688 teckningsoptioner...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR mfn-cus-health_sv

2022-10-11 08:30
iZafe Group AB (publ.) meddelar idag att man inleder ett pilotprojekt med Aleris. Målsättningen med projektet är att ta fram beslutsunderlag för ett potentiellt införande av läkemedelsroboten Dosell i Aleris för patientgruppen...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

2022-10-10 09:00
iZafe Group (publ.) Meddelar här med att partner Remedio har sålt in sitt koncept till 12 apotek som på kort tid har 2 000 aktiva kunder som får sina mediciner på dospåse. ”Att få medicinen på dospåse...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

2022-10-07 08:00
Idag, den 7 oktober 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO10B i iZafe Group AB (”iZafe” eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO10B pågår till...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

2022-10-05 14:05
Extra bolagsstämman i iZafe Group AB, org. nr 556762–3391, ("Bolaget"), ägde rum idag den 5 oktober 2022. Extra bolagsstämman beslutade, med erforderlig majoritet, bland annat följande: Val av antal ledamöter och...
Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2022-10-05 09:00
iZafe Group (publ) meddelar härmed att valberedningen föreslår att Bosse Johansson och Magnus Engman väljs in i styrelsen utöver Björn Rosengren Till dagens extra stämma så har valberedningen fått två...
Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska IR mfn-cus-health_sv

2022-10-04 11:00
iZafe Group (publ.) meddelar härmed att två kommuner i Sverige väljer att implementera Dosell nu i oktober. “Vi ser en ökad efterfrågan från kommuner som önskar implementera Dosell, perioden för implementering...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

2022-10-03 14:00
Medlemmar av styrelse, ledningsgrupp och tillträdande styrelseordförande i iZafe Group AB (”iZafe” eller ”Bolaget”) nyttjar samtliga innehavda teckningsoptioner av serie TO10B. Antalet teckningsoptioner av serie TO10B...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

2022-10-02 11:30
iZafe Group (publ.) meddelar härmed att iZafes VD Anders Segerström medverkar i en intervju med Diaz Agency Group. Intervjun publicerades idag och ni kan ta del av intervjun här Länk: https://youtu.be/B-0b_w1GK40 Kontakter Anders Segerström...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

2022-09-28 15:00
Extra bolagsstämman i iZafe Group AB, org. nr 556762–3391, ("Bolaget"), ägde rum idag den 28 september 2022. Extra bolagsstämman beslutande, bland annat följande: Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade...
Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2022-09-28 10:30
iZafe Group (publ.) meddelar härmed att partnern Hepro AS nu påbörjar implementering av 25 stycken Dosell i en kommun i västra regionen i Norge. Kommunen som har ca 3 300 invånare som är 65 år och äldre, startar...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

2022-09-26 09:00
iZafe Group (publ.) meddelar härmed att partnern Careium AS nu påbörjar implementering av 20 stycken Dosell i en kommun i östra Norge. Kommunen som har ca 5 171 invånare som är 65 år och äldre, startar initialt...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

2022-09-26 08:30
iZafe Group AB (”iZafe” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission under det fjärde kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO10B. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2022-09-19 19:30
Aktieägarna i iZafe Group AB, org.nr 556762–3391 (”iZafe” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 oktober 2022 kl. 11.00 i iZafes lokaler på Södra Fiskartorpsvägen 20...
Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm