Ledning

Företagsledning

Ida Almgren
CFO
Född 1991. CFO sedan 2020.

Ida Almgren har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Därefter har Ida mångåriga erfarenheter av arbete med och ansvar för affärsanalys och ekonomisk planering på etablerade bolag. Utöver det har Ida erfarenhet från arbete med tillväxtföretag och start-ups i olika utvecklingsskeden med fokus på bland annat strategiarbete och tillväxt. Ida kommer närmast från en befattning inom SAS där hon arbetat i en roll som Revenue Manager. Tidigare har Ida haft befattningen CFO på Thunderkick.

Idas direkta och ev indirekta innehav: 106 667 st B-aktier. 300 000 st teckningsoptioner TO11. Teckningsoptioner i LTIP2023: 558 204 st serie A, 558 204 st serie B, 279 102 st serie C

Anders Segerström
CEO
Född 1985. VD sedan 2019.

Anders har arbetat med affärsutveckling, försäljning och bolagsledning i flera olika roller sedan 2005. Han blev i januari 2017 VD för Sensec Personlig Säkerhet, och drev det till ett framgångsrikt och lönsamt bolag som förvärvades av MediRätt innan det ändrade namn till iZafe. Tidigare var Anders affärsområdeschef för samma bolag och före dess försäljningschef på bredbandsoperatören Net1. Anders har en examen i Business Management från IHM Business School.

Anders direkta och ev indirekta innehav: 1 598 773 st B-aktier. 600 000 st teckningsoptioner TO11. Teckningsoptioner i LTIP2023: 1 116 407 st serie A, 1 116 407 st serie B, 558 203 st serie C

Erik Gillsbro
CTO
Född 1991. CTO sedan 2021.

Erik har en civilingenjörsexamen i medicinteknik från Lunds tekniska högskola. Han har tidigare erfarenhet av produktutveckling inom hälso- och sjukvård i flera olika roller med mångårig erfarenhet av att leda produktteam. Han kommer senast från konsultbolaget C.A.G där fokus låg på utveckling av e-hälsotjänster.

Eriks direkta och ev indirekta innehav: 258 327 st B-aktier. 300 000 st teckningsoptioner TO11. Teckningsoptioner i LTIP2023: 558 204 st serie A, 558 204 st serie B, 279 102 st serie C

Helena Kolvik
BUM Dosell
Född 1988. BUM sedan 2023.

Helena har arbetat inom flera olika ledande positioner inom näringslivet. Senast arbetade hon som Generalsekreterare för Stiftelsen Beat Diabetes där hon drivit den nordiska stiftelsen sedan januari 2019 med ändamålet att bland annat öka kunskap om diabetes och sammanföra hela diabetes ekosystemet. Hon besitter mer än 12 års bred erfarenhet inom partnerskap, projektledning och försäljning från bland annat Stockholmsmässan, Bonnier Group, Viaplay Group och Vattenfall AB vilket utgör en avgörande roll för att driva strategiska initiativ och optimera effektivitet för våra partners.

Helenas direkta och ev indirekta innehav: 138 744 st B-aktier. Teckningsoptioner i LTIP2023: 558 204 st serie A, 558 204 st serie B, 279 102 st serie C

Styrelse

Björn Rosengren
Styrelseordförande
Född 1942. Styrelseordförande sedan 2022.

Björn Rosengren har en bred kompetens och lång erfarenhet från både näringslivet och det offentliga, bland annat som näringsminister, landshövding och rådgivare åt Kinneviksfären. Idag arbetar han främst som styrelseproffs i både noterade och onoterade bolag. Några av bolagen där han är styrelseordförande är Fastator, noterat på Mid Cap, Studentbostäder i Norden på First North samt Norsk-Svenska Handelskammaren.

Oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget eller bolagsledningen. Björns direkta och ev indirekta innehav: 4 427 750 st B-aktier. 900 000 st teckningsoptioner TO12B.

Richard Wolff
Styrelseledamot
Född 1975. Styrelseledamot sedan 2021

Jurist med inriktning mot immateriella rättigheter, kommersialiseringstrategier samt affärsjuridik. Stor erfarenhet som bolagsjurist och konsult och även affärsutveckling och start-up, scale-up världen. Lång erfarenhet från patentbyrå, advokatbyrå, IoT/M2M, Director Legal på Tele2 IoT AB, vice-VD på Wyless Plc, Vice-VD och verksamhetschef på Valea AB och Chief Legal Officer, Cambio Healthcare Systems AB (nuvarande). 

Oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget eller bolagsledningen. Richards direkta och ev indirekta innehav: 37 500 st B-aktier. 500 000 st teckningsoptioner TO12B.

Göran Hermanson
Vice styrelseordförande
Född 1953. Styrelseledamot sedan 2019. Vice Styrelseordförande sedan 2021.

Göran har lång erfarenhet av marknaden för säkerhets- och trygghetslösningar. Hans karriär inom branschen påbörjades 1989 då han var med och byggde upp Securitas Direct, idag Verisure. Före han anslöt till iZafe som COO var han ansvarig för affärsutveckling för verksamhetsområdet Care, som utvecklar larmlösningar för äldre som vill leva ett aktivt och oberoende liv i sitt hem. Oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget eller bolagsledningen. Görans direkta och ev indirekta innehav: 1 679 001 st B-aktier. 500 000 st teckningsoptioner TO12B.

Bosse Johansson
Styrelseledamot
Född 1965. Styrelseledamot sedan 2022.

Civilekonom med inriktning mot bank och finans.
Stor erfarenhet från styrelseuppdrag och exekutiva roller inom bank samt på förtroendeposter inom idrottssverige på elitnivå.
Bland annat som ordförande och verkställande direktör under 19 år för Sparbanken Sjuhärad AB samt styrelserna i Sparbankernas Riksförbund och huvudstyrelsen i Swedbank AB.
13 år som ordförande för allsvenska fotbollsklubben IF Elfsborg. Tre år som ordförande för Svensk Elitfotboll och sedan 2022 ordförande för Brynäs IF.

Oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget eller bolagsledningen. Bosses direkta och ev indirekta innehav: 800 000 st B-aktier. 500 000 st teckningsoptioner TO12B.

Magnus Engman
Styrelseledamot
Född 1969. Styrelseledamot sedan 2022.

En expert på att göra turnarounds och exits i mjukvarubranschen. Är idag Managing Director på SD Worx Sweden & Market Leader Nordic. Är ansvarig för ca 600 anställda och en omsättning på närmare en miljard.

Oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget eller bolagsledningen. Magnus direkta och ev indirekta innehav: 0 st B-aktier. 500 000 st teckningsoptioner TO12B.

Valberedning

Valberedningen består av följande medlemmar, som representerar en mångsidig blandning av bolagets ägande:

  • Patrik Björn, representerar personligt innehav genom Gästrike Nord Invest AB
  • Stefan Wård, representerar personligt innehav
  • Marc Tarruell Tibau, representerar personligt innehav genom Timedi S.L.
  • Björn Rosengren, styrelseordförande, iZafe Group AB

Stefan Wård har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen representerar cirka 33% procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Valberedningens huvudansvar är att inför årsstämman 30:e maj 2024 förbereda och lägga fram förslag avseende val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer. Kommittén kommer också att föreslå arvoden till styrelsemedlemmar och ersättning till revisorer.

Aktieägare i iZafe Group uppmuntras att lämna förslag till valberedningens ordförande. Förslag kan skickas via e-post till  eller via post till: iZafe Group, Att: Valberedningen, David Bagares Gata 3, 111 38 Stockholm, Sverige.

Revisor och övrigt

Johan Kaijser
Auktoriserad revisor
Göran Sjönell
Senior medical advisor
Född 1946. Senior Medical Advisor sedan 2021.

Göran är specialist inom allmänmedicin, uppfinnare av läkemedelsroboten Dosell samt medgrundare av iZafe Group AB (tidigare MediRätt AB), där han även var VD 2008 till 2012. Idag arbetar Göran deltid som husläkare. Han är uppfinnare till flera patent, däribland iZafes läkemedelsrobot Dosell. Tidigare har Göran även varit ordförande för Sveriges allmänläkare och för allmänläkarnas världsorganisation WONCA. Han är även grundare till kvartersakutens mottagningar.

Görans direkta och indirekta innehav: 325 000 A-aktier och 2 151 847 B-aktier.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm