iZafe Groups styrelseordförande Björn Rosengren köper ytterligare 500 000 aktier

iZafe Groups styrelseordförande, Björn Rosengren, har idag förvärvat 500 000 B-aktier i bolaget till ett värde av 110 000 SEK (0,22 kr/st).

Förutom dagens transaktion förvärvade Björn Rosengren även 50 000 A-aktier förra veckan. Björn Rosengren äger nu totalt 2 960 319 B-aktier samt 50 000 A-aktier.

"Jag är nöjd med att öka mitt ägande i iZafe Group, vilket speglar min tro på bolagets vision och potential", säger Björn Rosengren. "Dessa förvärv visar mitt fortsatta åtagande att stödja iZafe Groups strategiska mål och skapa värde för dess aktieägare."

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm