iZafe Groups VD Anders Segerström köper ytterligare 208 333 aktier

iZafe Groups VD, Anders Segerström, har idag förvärvat ytterligare 208 333 B-aktier i bolaget. Transaktionen genomfördes till ett sammanlagt värde av 50 000 SEK, motsvarande 0,24 SEK per aktie. Med det senaste köpet äger nu Anders Segerström sammanlagt 1 598 773 B-aktier i iZafe Group.

"Det är med glädje och övertygelse som jag ökar min ägarandel i iZafe Group. Detta beslut återspeglar min fulla tillit till vårt dedikerade team och vår framtida potential. Idag står vi på en mycket god grund för att tillsammans kunna fortsätta arbeta hårt för att skapa en framgångsrik framtid för våra aktieägare, bolaget, folk som multimedicinerar, samhället och vården." säger Anders Segerström, VD för iZafe Group AB.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm