Produkter och lösningar inom läkemedelshantering & säkerhet för en tryggare vardag

Personlarm

Vi levererar trygga och flexibla personsäkerhetslösningar

 • Investerar i modern och säker teknik
 • Smarta och kundanpassade lösningar
 • Användarvänliga system för total kontroll

Vi ser till helheten

 • Utbildar alla användare
 • Skapar och sätter upp skräddarsydda säkerhetsrutiner
 • Skapar statistik och underlag för att säkerställa att rutinerna följs

Trygghetslarm

Med vårt trygghetslarm kan positionering i realtid, situationsmedvetenhet, sjukvårdssäkerhetslösningar och intelligent arbetsflödesoptimering integreras i ett enda stabilt system.

Systemet har möjlighet till öppna API:er vilket möjliggör att produkter från andra leverantörer kan kopplas in till systemet.

Dosell

 • Dosell är en patenterad läkemedelsrobot för säkrare medicinering i hemmet
 • Ger rätt dos i rätt tid
 • Varnar och larmar vårdpersonal eller anhöriga om medicin inte tas

Det lönar sig att arbeta förebyggande mot hot och våld

Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och införa genomtänkta rutiner kan många hot- och vålds­situationer undvikas. Med ett bra förebyggande arbete skapas arbetsplatser där personalen känner trygghet, även i verksam­heter där risken för att bli utsatt för hot och våld i arbetet är påtaglig.

 • Erfarna utbildare

  Alla våra utbildare har lång erfarenhet inom branschen.

 • Online utbildningar

  Våra online utbildningar är enkla och smidiga vilket gör det möjligt för alla att gå en utbildning

 • Utbildning

  Med en utbildning i hot & våld förebygger du så gott det går att undvika att hamna i en hotfull situation

Nyheter

Samarbetspartners

Jag vill bli kontaktad

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort!