iZafe Group mottar bekräftad beställning för 1 000 Dosell-enheter till Nederländerna

iZafe Group AB ("iZafe Group") tillkännager idag att de har mottagit en officiell beställning på 1 000 enheter av Dosell i enlighet med det avtal som offentliggjordes den 27:e februari 2023 . Dessa enheter kommer att produceras så snart som möjligt och förväntas levereras till IVE Ventures ("IVE") i februari 2024

Tidigare i år meddelade iZafe om ett exklusivt partnerskap med IVE, vilket ger dem ensamrätt att sälja och marknadsföra Dosell-medicinrobotar i Nederländerna. Enligt detta avtal åtog sig IVE att köpa minst 1 000 Dosell-enheter varje år under en treårsperiod för att behålla exklusiviteten. Det totala värdet av hårdvaruinköp och licensintäkter under de första tre åren uppgår till cirka 16 miljoner SEK, med årliga återkommande licensintäkter på minst 6 miljoner SEK därefter.
 
"Vi ser fram emot att fortsätta vårt partnerskap med iZafe Group och introducera Dosell på den nederländska marknaden. Denna beställning på 1 000 enheter är ett tydligt bevis på vår dedikation till att främja innovativa hälso- och sjukvårdslösningar", säger Martijn Van Bree, VD för IVE Ventures.
 
IVEs engagemang för att förbättra hälso- och sjukvårdslösningar och deras åtagande gentemot Dosell framgår tydligt genom deras initiala order på 1 000 Dosell-enheter. Deras löfte att årligen köpa minst 1 000 enheter för att behålla exklusiviteten på den nederländska marknaden visar på deras strategiska syn på att stärka sin portfölj. Med sin omfattande erfarenhet av att erbjuda uppkopplade hälso- och sjukvårdstjänster sedan 2014 har IVE identifierat Dosells potential att förbättra och erbjuda en pålitlig och säker medicinlösning till sina kunder inom vård och larm i Nederländerna.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm