iZafe Group utser valberedning

iZafe Group AB (publ.) har glädjen att meddela att bolagets större aktieägare, i samråd med styrelsens ordförande Björn Rosengren, har utsett en valberedning. Detta steg markerar en viktig milstolpe i förstärkningen av bolagsstyrningen och säkerställer att bolagets ledarskap är i linje med aktieägarnas intressen och strategiska mål.

Valberedningen består av följande medlemmar, som representerar en mångsidig blandning av bolagets ägande:

  • Patrik Björn, representerar personligt innehav genom Gästrike Nord Invest AB
  • Stefan Wård, representerar personligt innehav
  • Marc Tarruell Tibau, representerar personligt innehav genom Timedi S.L.
  • Björn Rosengren, styrelseordförande, iZafe Group AB

Stefan Wård har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen representerar cirka 33% procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Valberedningens huvudansvar är att inför årsstämman 30:e maj 2024 förbereda och lägga fram förslag avseende val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer. Kommittén kommer också att föreslå arvoden till styrelsemedlemmar och ersättning till revisorer.

Aktieägare i iZafe Group uppmuntras att lämna förslag till valberedningens ordförande. Förslag kan skickas via e-post till eller via post till: iZafe Group, Att: Valberedningen, David Bagares Gata 3, 111 38 Stockholm, Sverige.

Detta initiativ understryker iZafe Groups åtagande om robust bolagsstyrningspraxis som stöder bolagets långsiktiga strategi och värdeskapande för aktieägarna.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm