Nyheter

Dosell VGR Nyhet
2023-11-23 15:50
iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar att avtalet med Västra Götalandsregionen (VGR) för leverans av Dosell läkemedelsautomater nu har ingåtts. Detta följer på tilldelningsbeslutet som kommunicerades...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR mfn-cus-health_sv

Q3 2023
2023-11-17 08:30
iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 17 november, sin rapport för det tredje kvartalet. Finansiell utveckling i sammandrag Väsentliga händelser under kvartalet Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Kommentar från...
Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR mfn-cus-health_sv

Valberedning 2024
2023-11-13 10:20
iZafe Group AB (publ.) har glädjen att meddela att bolagets större aktieägare, i samråd med styrelsens ordförande Björn Rosengren, har utsett en valberedning. Detta steg markerar en viktig milstolpe i förstärkningen...
Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska IR mfn-cus-health_sv

100512242-dosell-lkemedelsautomat
2023-10-12 17:51
iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar att man tillsammans med Atea Sverige AB tilldelats vinst i en upphandling med Västra Götalandsregionen för tillhandahållande av iZafes läkemedelsautomater Dosell. Upphandlingen...
Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR mfn-cus-health_sv

Rafa Ti Medi
2023-09-20 08:30
iZafe Group AB ("iZafe Group") är glada att meddela den lyckade implementeringen av sin medicinrobot, Dosell, i Spanien. Företaget har nu avslutat alla nödvändiga tekniska integrationer och anpassningar som krävs för...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

Anders_Segerstrom
2023-08-28 10:07
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

Omslagsbild Q2 2023
2023-08-25 11:03
MAR-stämpeln var av misstag inte inkluderad i det första PM:et iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 25 augusti, sin rapport för det andra kvartalet. Finansiell utveckling i sammandrag Väsentliga händelser under kvartalet Väsentliga...
Nyheter Korrektion Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR mfn-cus-health_sv

Omslagsbild Q2 2023
2023-08-25 08:30
iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 25 augusti, sin rapport för det andra kvartalet. Finansiell utveckling i sammandrag Väsentliga händelser under kvartalet Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Kommentar från...
Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Q2 IR mfn-cus-health_sv

Förklaring Ikon
2023-08-24 15:00
iZafe group AB (publ.) är stolta över att presentera en spännande nyutveckling i företagets identitet och uttryck. Med målet att ytterligare förstärka sin närvaro på den internationella scenen, lanserar företaget...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

news1
2023-07-10 11:30
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

news2
2023-07-03 09:00
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

news3
2023-06-13 08:45
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

2023-05-16 13:00
Årsstämman i iZafe Group AB, org. nr 556762–3391, ("Bolaget"), ägde rum idag tisdagen den 16 maj 2023 i Bolagets lokaler på David Bagares Gata 3, Stockholm. Årsstämman beslutande, bland annat följande...
Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2023-05-12 08:30
iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 12 maj, sin rapport för det första kvartalet. Finansiell utveckling i sammandrag Väsentliga händelser under kvartalet Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Kommentar från...
Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR mfn-cus-health_sv

2023-05-11 09:25
iZafe Group AB ("iZafe Group") meddelar idag att de nu tar bort exklusiv försäljning av Dosell via Apoteket.se och istället öppnar upp för att framåt sälja via flera försäljningskanaler. Detta efter...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

2023-04-27 10:00
iZafe Group AB ("iZafe Group") meddelar härmed att företaget har tecknat ett samarbetsavtal med Ti-Medi för rättigheterna att sälja och marknadsföra medicineringsroboten Dosell. Ti-Medis minsta åtagande över...
Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR mfn-cus-health_sv

2023-04-13 08:30
Aktieägarna i iZafe Group AB, org.nr 556762–3391 (”iZafe” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på David Bagares gata 3 BV, 111 38 Stockholm...
Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2023-04-05 16:35
iZafe group AB (publ.) meddelar härmed att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen bifogas samt finns tillgänglig på bolagets webbplats: www.izafegroup.com Kontakter Anders Segerström...
Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR mfn-cus-health_sv

2023-04-03 08:30
iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar härmed att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med MDM Pulse för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Portugal. MDM Pulse minimumåtagande...
Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR mfn-cus-health_sv

2023-03-31 14:20
iZafe Group AB ("iZafe Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att det spanska bolaget Ti-Medi har förvärvat cirka fem procent av aktierna i Bolaget, vilket gör Ti-Medi till en av iZafe Groups största aktieägare...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2023-03-17 08:30
Som ett led i internationaliseringsstrategin så har iZafe Group ingått ett samarbete med fintech-plattformen eucaps.com. Detta för att underlätta informationsspridning och dialog med befintliga aktieägare och för att kunna...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm