Nyheter

news3
2023-06-13 08:45
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

2023-05-16 13:00
Årsstämman i iZafe Group AB, org. nr 556762–3391, ("Bolaget"), ägde rum idag tisdagen den 16 maj 2023 i Bolagets lokaler på David Bagares Gata 3, Stockholm. Årsstämman beslutande, bland annat följande...
Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2023-05-12 08:30
iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 12 maj, sin rapport för det första kvartalet. Finansiell utveckling i sammandrag Väsentliga händelser under kvartalet Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Kommentar från...
Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR mfn-cus-health_sv

2023-05-11 09:25
iZafe Group AB ("iZafe Group") meddelar idag att de nu tar bort exklusiv försäljning av Dosell via Apoteket.se och istället öppnar upp för att framåt sälja via flera försäljningskanaler. Detta efter...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

2023-04-27 10:00
iZafe Group AB ("iZafe Group") meddelar härmed att företaget har tecknat ett samarbetsavtal med Ti-Medi för rättigheterna att sälja och marknadsföra medicineringsroboten Dosell. Ti-Medis minsta åtagande över...
Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR mfn-cus-health_sv

2023-04-13 08:30
Aktieägarna i iZafe Group AB, org.nr 556762–3391 (”iZafe” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på David Bagares gata 3 BV, 111 38 Stockholm...
Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2023-04-05 16:35
iZafe group AB (publ.) meddelar härmed att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen bifogas samt finns tillgänglig på bolagets webbplats: www.izafegroup.com Kontakter Anders Segerström...
Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR mfn-cus-health_sv

2023-04-03 08:30
iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar härmed att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med MDM Pulse för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Portugal. MDM Pulse minimumåtagande...
Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR mfn-cus-health_sv

2023-03-31 14:20
iZafe Group AB ("iZafe Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att det spanska bolaget Ti-Medi har förvärvat cirka fem procent av aktierna i Bolaget, vilket gör Ti-Medi till en av iZafe Groups största aktieägare...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2023-03-17 08:30
Som ett led i internationaliseringsstrategin så har iZafe Group ingått ett samarbete med fintech-plattformen eucaps.com. Detta för att underlätta informationsspridning och dialog med befintliga aktieägare och för att kunna...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

2023-03-10 08:00
iZafe Group AB (”iZafe Group” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO13B, vilka emitterades under det fjärde kvartalet 2022. Totalt nyttjades 96 805 841 teckningsoptioner...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR mfn-cus-health_sv

2023-03-07 11:30
iZafe Group (publ.) meddelar härmed att det helägda dotterbolaget Pilloxa AB expanderar sin digitala support för patienter till Tyskland i samarbete med Chiesis lokala kontor. Införandet av tjänsten kommer att ha en initial budget...
Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska IR mfn-cus-health_sv

2023-03-06 13:45
iZafe Group AB (”iZafe Group” eller ”Bolaget”) offentliggjorde i förra veckan att Bolaget ingått exklusiva avtal för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Nederländerna...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR mfn-cus-health_sv

2023-03-06 08:00
Idag, den 6 mars 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO13B i iZafe Group AB (”iZafe” eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO13B pågår till...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

AAA IMG 0022
2023-03-02 08:30
iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar härmed att bolaget har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med Targeted Outcomes för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Storbritannien under...
Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR mfn-cus-health_sv

2023-02-27 16:30
iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar härmed att bolaget har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med IVE Ventures (”IVE”) för rättigheten att exklusivt sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell...
Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR mfn-cus-health_sv

2023-02-22 19:45
I november 2022 förvärvade iZafe Group AB (”iZafe” eller ”Bolaget”) Pilloxa AB och, i samband med förvärvet, genomförde Bolaget en riktad emission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

Unikt Tjänsteutbud
2023-02-03 08:30
iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 3 februari, sin rapport för fjärde kvartalet. Finansiell utveckling i sammandrag Väsentliga händelser under kvartalet Väsentliga händelser efter kvartalets utgång KOMMENTARER...
Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR mfn-cus-health_sv

2023-01-25 09:00
iZafe Group AB (publ.) meddelar att Svenska Patent- och registreringsverket PRV har meddelat sin avsikt att bevilja ytterligare en av iZafe Groups patentansökningar. Patentet, benämnt ”System och förfarande för medicinleverans...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2023-01-19 14:00
iZafe Group (publ.) meddelar härmed att partnern Careium Sweden AB nu påbörjar implementering av Dosell i ytterligare två kommuner i Sverige. Kommunerna, som tillsammans har ca 13 500 invånare som är 65 år och äldre...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

2022-12-19 14:00
Som offentliggjorts genom pressmeddelande den 28 november 2022 har styrelsen i iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt dela ut teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Avstämningsdag...
Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR mfn-cus-health_sv

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm