iZafe Group AB ("iZafe Group") tillkännager idag att de har mottagit en officiell beställning på 500 enheter av Dosell från Ti medi, som är en dedikerad partner till iZafe Group sedan april 2023. Dessa enheter har nyligen blivit producerade och kommer att levereras till Spanien i augusti 2024, i tid för Ti medis planerade lansering i höst av sitt nya unika koncept för den spanska marknaden.

Ti medi, i samarbete med sina 1400 apotek, kommer att lansera en innovativ lösning som kombinerar deras dospåspaketeringsmaskiner med Dosell läkemedelsrobot. Apoteken, som idag beställer dospåspaketeringsmaskiner från Ti medi, kommer nu att kunna erbjuda konsumenter en komplett lösning där Dosell levereras tillsammans med de dospåsar som tillverkas med Ti medis maskiner. Detta integrerade system kommer att möjliggöra att all data sammanställs, vilket gör det möjligt för apotekare att följa upp patienternas medicinföljsamhet på ett nytt och effektivt sätt.

”Vi är glada att samarbeta med iZafe Group och att inkludera Dosell i vårt nya koncept för den spanska marknaden. Med den här nya kundsresan kan vi nu kombinera våra dospaketeringsmaskiner med Dosell läkemedelsautomat och därmed erbjuda våra apotek en unik och komplett innovativ lösning som kommer förbättra patienternas följsamhet i sin medicinering.” Säger Marc Tarruell Tibau, VD för Ti Medi.

”Efter ett år av dedikerat arbete med Ti medi ser vi nu konkreta resultat av vårt arbete att skapa en riktad kundresa för den spanska marknaden. Denna beställning visar på den höga effektiviteten i vår gemensamma satsning, och vi är glada över att den spanska marknaden nu kan börja använda Dosell. Vår teknologi och kapacitet, i kombination med enkelheten i vår lösning, kommer göra en verklig skillnad både för apotekare och patienter, ”säger Anders Segerström, VD för iZafe Group.

iZafe Group AB ("iZafe Group") meddelar att deras partner Zafe Care Systems AB ("Zafe") har tilldelats vinst i en upphandling med Kristianstads kommun för tillhandahållande av iZafes läkemedelsautomater Dosell. Upphandlingen omfattar 150-190 enheter, med ett uppskattat värde på 3,7-4,3 MSEK. Avtalet är mellan Zafe och iZafe Groups helägda dotterbolag Dosell AB.

Avtalsperioden sträcker sig över fyra år, från 2024 till 2028. Ordervärdet på 3,7-4,3 MSEK reflekterar det totala värdet för Dosell och iZafe Group.

"Det är en ära att samarbeta med en ledande aktör inom automatiserad läkemedelsdosering. Med Dosell kan vi säkerställa att patienter får rätt medicin i rätt tid, vilket minskar risken för läkemedelsskador och ökar tryggheten för både patienter och anhöriga. Ihop med Sensorem kan vi ytterligare stärka patienternas självständighet genom att påminna dem om att ta sin medicin i tid. Vår teknik skapar självständighet och trygghet, och vi är stolta över att bidra till en säkrare vård.
Zafe står för jordnära och omtänksam service, alltid med flexibla lösningar anpassade efter individuella behov." säger Per La Fleur, VD för Zafe Care Systems.

iZafe Group AB ("iZafe Group") tillkännager idag att de har mottagit en officiell beställning på 1 000 enheter av Dosell i enlighet med det avtal som offentliggjordes den 27:e februari 2023 . Dessa enheter kommer att produceras så snart som möjligt och förväntas levereras till IVE Ventures ("IVE") i februari 2024

Tidigare i år meddelade iZafe om ett exklusivt partnerskap med IVE, vilket ger dem ensamrätt att sälja och marknadsföra Dosell-medicinrobotar i Nederländerna. Enligt detta avtal åtog sig IVE att köpa minst 1 000 Dosell-enheter varje år under en treårsperiod för att behålla exklusiviteten. Det totala värdet av hårdvaruinköp och licensintäkter under de första tre åren uppgår till cirka 16 miljoner SEK, med årliga återkommande licensintäkter på minst 6 miljoner SEK därefter.
 
"Vi ser fram emot att fortsätta vårt partnerskap med iZafe Group och introducera Dosell på den nederländska marknaden. Denna beställning på 1 000 enheter är ett tydligt bevis på vår dedikation till att främja innovativa hälso- och sjukvårdslösningar", säger Martijn Van Bree, VD för IVE Ventures.
 
IVEs engagemang för att förbättra hälso- och sjukvårdslösningar och deras åtagande gentemot Dosell framgår tydligt genom deras initiala order på 1 000 Dosell-enheter. Deras löfte att årligen köpa minst 1 000 enheter för att behålla exklusiviteten på den nederländska marknaden visar på deras strategiska syn på att stärka sin portfölj. Med sin omfattande erfarenhet av att erbjuda uppkopplade hälso- och sjukvårdstjänster sedan 2014 har IVE identifierat Dosells potential att förbättra och erbjuda en pålitlig och säker medicinlösning till sina kunder inom vård och larm i Nederländerna.

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar att man har tilldelats vinst i en upphandling med Helsingborgs Stad för tillhandahållande av iZafes läkemedelsautomater Dosell. Upphandlingen omfattar 150-400 enheter, med ett uppskattat värde på 5,5–13,8 MSEK. Avtalet ägs av Dosell AB, ett helägt dotterbolag till iZafe Group.

Avtalsperioden är på två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning och kontraktet signeras tidigast efter en period om 10 dagar, den tid som enligt upphandlingsreglerna måste löpa efter tilldelning innan kontrakt kan signeras.
Detta är endast ett tilldelningsbeslut och är inte rättsligt bindande förrän avtal ingåtts.

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar att man tillsammans med Atea Sverige AB tilldelats vinst i en upphandling med Västra Götalandsregionen för tillhandahållande av iZafes läkemedelsautomater Dosell. Upphandlingen omfattar 1 800 enheter, dock maximalt 2 250, med ett uppskattat värde på 42–52 MSEK. Avtalet ägs av Atea Sverige AB.

Avtalsperioden är på två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning och kontraktet signeras tidigast efter en period om 10 dagar, den tid som enligt upphandlingsreglerna måste löpa efter tilldelning innan kontrakt kan signeras.
Detta är endast ett tilldelningsbeslut och är inte rättsligt bindande förrän avtal ingåtts.

iZafe Group AB ("iZafe Group") meddelar härmed att företaget har tecknat ett samarbetsavtal med Ti-Medi för rättigheterna att sälja och marknadsföra medicineringsroboten Dosell. Ti-Medis minsta åtagande över en fyraårsperiod är värt minst 12 MSEK.

Den första fasen av samarbetet kommer att starta i oktober 2023 med ambitionen att säkerställa hela försäljningsprocessen och lansera ett unikt koncept från januari 2024. Åtagandet är att sälja minst 1 800 Dosell-enheter under fyra år. Intäkterna kommer gradvis att öka från licensintäkterna som genereras i samband med lanseringen i januari 2024.

Ti-Medi är ett globalt företag som tillverkar och distribuerar tekniska lösningar för efterlevnad av medicinhantering. Ti-Medi säljer dosförpackningsmaskiner till över 650 apotek i Spanien och Portugal.

"Vi är glada att välkomna Ti-Medi som både en stor aktieägare och nu också som partner. Deras breda erfarenhet inom läkemedelsindustrin och deras starka närvaro på marknaden gör dem till en idealisk partner att expandera vår försäljning av Dosell," säger Anders Segerström, VD för iZafe Group.

Under de senaste tio åren har Ti-Medi levererat tekniska lösningar till hälso- och sjukvårdspersonal för att göra hanteringen av flerdosförpackningar enklare, säkrare och mer effektiv. För närvarande vill företaget erbjuda tekniska lösningar också till patienter.

"En av två patienter tar inte sina mediciner korrekt! Vi är apotekare och tror verkligen på rollen som samhällsapotek som en nyckelspelare i utmaningen med medicinering. Med detta partnerskap med Dosell strävar vi efter att utöka vårt värdeförslag till slutpatienten genom att förbättra deras livskvalitet genom att göra det enklare att hantera sina mediciner," säger Marc Tarruell, medgrundare av Ti-Medi.

För mer information, besök Ti-Medis webbplats, www.ti-medi.com/en.

Om Dosell
Läkemedelsroboten Dosell är ett svensktillverkat digitalt hjälpmedel för säkrare medicinering i hemmet och för boende på äldreboenden. Dosell integreras i välfärdsplattformar och säljs som ett av flera integrerade digitala hjälpmedel via partners.
I en svensk sammanställning uppskattas att 3 000 svenskar årligen dör av läkemedelsrelaterade skador och att 6–16 procent av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade. Kostnaderna för läkemedelsrelaterade skador som går att undvika uppskattas till 5,6–24,6 miljarder kronor per år.
Läs mer på www.dosell.se.

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar härmed att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med MDM Pulse för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Portugal. MDM Pulse minimumåtagande under en femårsperiod uppgår till 12,2 MSEK för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 4,2 MSEK årligen.

”Vi är mycket glada över att ha inlett detta samarbete med MDM Pulse och därmed nått en ny marknad i Europa för vår banbrytande läkemedelsrobot, Dosell. Detta samarbete representerar en stor möjlighet för iZafe Group att fortsätta driva innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn, även internationellt. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med MDM Pulse för att möta behoven hos patienter och vårdgivare på den portugisiska marknaden och stärka vår position som en ledande innovatör inom branschen.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group

MDM Pulse – Healthcare Solutions är ett portugisiskt företag som grundades 2006 och som distribuerar medicintekniska produkter. Företaget har mer än 20 års erfarenhet inom IVD- och läkemedelssektorerna. MDM Pulse har fått flera utmärkelser från affärspartner för sin innovativa och entreprenöriella strategi, och har också blivit erkänt av några av de mest prestigefyllda offentliga institutionerna.
 
"Genom att öka patientsäkerheten och förbättra behandlingsföljsamheten ger Dosell en innovativ lösning som möter utmaningarna med Portugals växande äldre befolkning och den konsumtionsökning av farmaceutiska läkemedel som den innebär. Vid lanseringen i Q3 i år kommer vi att fokusera på B2C-marknaden, och sedan expandera till B2B-marknaden. Vårt partnerskap med iZafe representerar en viktig milstolpe för att minska klyftan inom vården och främja hälso- och sjukvård i Portugal." säger Paula Matos, grundare och VD MDM Pulse
 
Om Dosell
Läkemedelsroboten Dosell är ett svensktillverkat digitalt hjälpmedel för säkrare medicinering i hemmet och för boende på äldreboenden. Dosell integreras i välfärdsplattformar och säljs som ett av flera integrerade digitala hjälpmedel via partners.
I en svensk sammanställning uppskattas att 3 000 svenskar årligen dör av läkemedelsrelaterade skador och att 6–16 procent av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade. Kostnaderna för läkemedelsrelaterade skador som går att undvika uppskattas till 5,6–24,6 miljarder kronor per år.
Läs mer på www.dosell.se.

iZafe Group (publ.) meddelar härmed att det helägda dotterbolaget Pilloxa AB expanderar sin digitala support för patienter till Tyskland i samarbete med Chiesis lokala kontor. Införandet av tjänsten kommer att ha en initial budget på 222 TSEK av det totala kontraktsvärdet på 1 MSEK för avtalet som löper tre år.

Målet med initiativet är att ge patienter möjlighet att ta kontroll över sin behandlingsresa och förbättra sin livskvalitet. Pilloxas app låter patienter följa och registreraspåra sin medicinering och symptom, sätta påminnelser och generera rapporter att dela med vårdgivare. Genom att använda appen kan patienter få en bättre förståelse för sin behandling och fatta bättre beslut kring sin vård.
 
Som en del av samarbetet kommer Pilloxa att tillhandahålla Chiesi anonymiserade data. Denna data kommer att ge Chiesi djupa insikter om patienters efterlevnad, vilket är avgörande för att hantera sällsynta sjukdomar. Genom att samarbeta har Pilloxa och Chiesi som mål att förbättra utfallet för patienter patientresultat och främja fältet för behandling av sällsynta sjukdomar.
 
"Vi är glada över att samarbeta med Chiesis lokala kontor i Tyskland för att utöka tillgången till vår digitala supportlösning för patienter. Eftersom vår affärsmodell är baserad på återkommande intäkter för varje land och terapeutiskt område ser vi fram emot att utöka vårt samarbete till fler områden och länder tillsammans med Chiesi." säger Helena Rönnqvist, CMO iZafe Group & BUM Pillbox.
 
"Vi ser fram emot att stödja alla patienter imed sin behandling i Tyskland. Målet med detta initiativ är att ge så mycket stöd som möjligt till patienter i att hantera sjukdomsbördan. Av de olika funktionerna i appen kommer speciellt "rapporter" att vara till stor hjälp för patienter och vårdgivare, eftersom båda kan förlita sig på långsiktig information och vara på samma sida när de talar om behandlingen och förbättringen i vardagslivet. Slutligen kan anonymiserad data ge oss djupa insikter i efterlevnaden, som vi verkligen behöver vid sällsynta sjukdomar", säger Mahmoud Alsani, Produktchef för Sällsynta Sjukdomar på Chiesis lokala kontor i Tyskland.

Om Chiesi Group
Chiesi är en internationell, forskningsinriktad bioläkemedels-grupp som utvecklar och marknadsför innovativa terapeutiska lösningar inom respiratorisk andningshälsa, sällsynta sjukdomar och specialvård. Företagets mission är att förbättra människors livskvalitet och agera ansvarsfullt gentemot både samhället och miljön.
Genom att ändra sin juridiska status till Benefit Corporation i Italien, USA och Frankrike är Chiesis åtagande att skapa delat värde för samhället som helhet juridiskt bindande och centralt för företagets beslutsfattande.
Med över 85 års erfarenhet har Chiesi sitt huvudkontor i Parma (Italien), verkar i 30 länder och har över 6 000 anställda. Koncernens forsknings- och utvecklingscentrum i Parma arbetar tillsammans med sex andra viktiga R&D-nav i Frankrike, USA, Kanada, Kina, Storbritannien och Sverige.
För ytterligare information, besök www.chiesi.com.

Om Pilloxa
Pilloxa är ett svenskt företag som arbetar med att utveckla appar för patienter för att stödja dem i att följa sin behandling och att koppla samman patienter, sjukvårdspersonal och läkemedelsindustrin. Företaget tillhandahåller en SaaS-plattform där läkemedelsföretag och andra kunder kan utforma digitalat patientstöd snabbt, säkert och till låg kostnad. Anslutna hjälpmedel, såsom Pilloxas självutvecklade smarta läkemedelsdosetterdoser, kan också anslutas till tjänsten för att stödja patienter att ta rätt medicin. Kundern och partners inkluderar läkemedelsföretag som Bayer Nordics och det nordiska kontoret för Chiesi Global Rare Diseases, universitetssjukhus som Universitetssjukhuset i Oslo och universitet som Göteborgs universitet.
Läs mer på pilloxa.com

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar härmed att bolaget har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med Targeted Outcomes för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Storbritannien under 5 år. Targeted Outcomes minimumåtagande under en femårsperiod uppgår till 18,7 MSEK för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 7,9 MSEK årligen.

Targeted Outcomes årliga minimumåtagande för inköp av Dosell ökar årligen under den avtalade perioden om 5 år. Minsta avtalade försäljningsvolym uppgår till totalt 1 810 Dosell-enheter.

”Det glädjer oss att fler aktörer vill ta del av våra produkter utanför Sverige. Storbritannien är en väldigt intressant marknad med stor potential som väntas uppvisa ökad efterfrågan av digitala hjälpmedel för säkrare medicinering i hemmet. Vi har länge letat efter rätt partner för att kunna ta del av Storbritanniens marknad. Valet att samarbeta med Targeted Outcomes beror bland annat på deras gedigna erfarenhet inom medicinteknik och deras breda kontaktnät i branschen.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group

Targeted Outcomes är ett läkemedelshanteringsföretag som hjälper patienter och förskrivare att bättre efterleva medicinering av läkemedel och på så sätt förbättra patienters hälsa. Bolaget är grundat av Andrew Burr, en oberoende förskrivare och klinisk farmaceut med erfarenhet av att genomföra läkemedelshanteringsprogram både inom privata och offentliga hälsosektorer, och Andy Beesley, med erfarenhet av att hjälpa apotek distribuera automatiserade lösningar för att efterleva medicinering.

”Avtalet med Dosell stödjer en rad initiativ som startar 2023 för att testa tjänsten inom hemtjänsten, vårdhem och virtuella vårdavdelningar. Det dyraste läkemedlet för NHS är det som patienten är ordinerat men inte tar. Lyckas vi förbättra efterlevnaden av läkemedel kommer vi direkt att förbättra de resultat patienten upplever. Dosell har enorm potential att uppnå detta samt att förbättra farmaceuters bidrag till patientvård överlag." Säger Andrew Burr

"Vårt avtal med Dosell gör att Targeted Outcomes kan leverera en verkligt innovativ och kostnadseffektiv helhetslösning. Genom samarbeten siktar vi på att bevisa att ett holistiskt tillvägagångssätt för läkemedelshantering genom att sammanföra apotek, vårdbyråer och användare av tjänsten kommer att leverera fördelar för alla parter" säger Andy Beesley

Om Dosell
Läkemedelsroboten Dosell är ett svensktillverkat digitalt hjälpmedel för säkrare medicinering i hemmet och för boende på äldreboenden. Dosell integreras i välfärdsplattformar och säljs som ett av flera integrerade digitala hjälpmedel via partners.
I en svensk sammanställning uppskattas att 3 000 svenskar årligen dör av läkemedelsrelaterade skador och att 6–16 procent av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade. Kostnaderna för läkemedelsrelaterade skador som går att undvika uppskattas till 5,6–24,6 miljarder kronor per år.
Läs mer på www.dosell.se.

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar härmed att bolaget har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med IVE Ventures (”IVE”) för rättigheten att exklusivt sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Nederländerna. IVE har förbundit sig att köpa minst 1 000 Dosell årligen under en treårsperiod för att behålla exklusiviteten. Det totala värdet för köp av hårdvara och licensintäkter uppgår sammantaget till ca 16 MSEK under de första tre åren för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 6 MSEK årligen.

IVE gör en initial beställning på 1 000 Dosell och har sedan ett minimiåtagande om 1 000 Dosell per år för att bibehålla exklusiviteten för Nederländerna.

IVE erbjuder en rad uppkopplade hälsotjänster sedan 2014. Under de senaste åren har IVE utökat sin portfölj med produkter från Teltonika, Vayyar, Vivago, Eview och Withings. IVE har valt att ta in Dosell för att utöka sin portfölj med en banbrytande digital medicineringsrobot. Genom att kunna distribuera Dosell kan IVE bättre stödja sina befintliga vård- och larmcentralskunder i Nederländerna med en pålitlig och bevisad säker medicineringslösning. IVE siktar på att kommersiellt lansera Dosell på den holländska marknaden under andra kvartalet 2023.

"Det här avtalet är ytterligare ett stort steg framåt för IVE. Vi har utvärderat marknaden för att tillhandahålla säker och pålitlig läkemedelsdispensering under de senaste 24 månaderna. När vi träffade Dosell insåg vi snabbt att de delar samma vision att tillhandahålla pålitliga uppkopplade hälsolösningar. Den korta integrationstiden för marknadsintroduktion, som bara varade i 8 veckor, befäster vår övertygelse om att vårt delade DNA kommer att tillåta oss att agera och reagera agilt på de utmaningar som sjukvårdsindustrin står inför idag. Dosell täcker en viktig del av vår uppkopplade hälsoportfölj, vilket gör att vi kan uppfylla vårt uppdrag: att hålla våra nära och kära oberoende och trygga på det enklaste, säkraste och mest ekonomiska sättet.” Säger Martijn Van Bree, VD för IVE Ventures.

”I samband med att vi har lanserat en konsumentversion av vår läkemedelsrobot Dosell har vi fått stor efterfrågan internationellt. Jag är väldigt glad att vi når denna viktiga milstolpe. Att komma in på den nederländska marknaden som är den marknaden som har kommit längst kring att paketera medicin på dospåsar, är ett genombrott för iZafe. Att IVE dessutom väljer att satsa stort på vår läkemedelsrobot Dosell efter att ha granskat alla konkurrenter på marknaden är även det ett styrkebesked som visar att Dosell har stor potential att lyckas internationellt.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group

Om IVE Ventures
IVE grundades 2014 för att investera i, distribuera och driva en rad uppkopplade tjänster inom sektorn Smart Mobility och Connected Health. Inom gruppen inkluderar IVE:s dotterbolag en tjänsteleverantör för uppkopplade hälsotjänster (ICE Alarm, Nederländerna), ett 24/7 flerspråkigt medicinskt servicecenter (ICE Alarm España) och en leverantör av smarta mobilitetslösningar för försäkringsbolag (ICE Protect the Netherlands). IVE, som har kontor i både Nederländerna och Spanien, betros av flera stora försäkrings- och säkerhetsbolag som förlitar sig på IVE för att tillhandahålla affärskritiska lösningar till sina kunder.

Om Dosell

Läkemedelsroboten Dosell är ett svensktillverkat digitalt hjälpmedel för säkrare medicinering i hemmet och för boende på äldreboenden. Dosell integreras i välfärdsplattformar och säljs som ett av flera integrerade digitala hjälpmedel via partners.

I en svensk sammanställning uppskattas att 3 000 svenskar årligen dör av läkemedelsrelaterade skador och att 6–16 procent av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade. Kostnaderna för läkemedelsrelaterade skador som går att undvika uppskattas till 5,6–24,6 miljarder kronor per år.

Läs mer på www.dosell.se.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm