iZafes dotterbolag Pilloxa signerar samarbetsavtal med Chiesi i Tyskland med ett värde på 1 MSEK

iZafe Group (publ.) meddelar härmed att det helägda dotterbolaget Pilloxa AB expanderar sin digitala support för patienter till Tyskland i samarbete med Chiesis lokala kontor. Införandet av tjänsten kommer att ha en initial budget på 222 TSEK av det totala kontraktsvärdet på 1 MSEK för avtalet som löper tre år.

Målet med initiativet är att ge patienter möjlighet att ta kontroll över sin behandlingsresa och förbättra sin livskvalitet. Pilloxas app låter patienter följa och registreraspåra sin medicinering och symptom, sätta påminnelser och generera rapporter att dela med vårdgivare. Genom att använda appen kan patienter få en bättre förståelse för sin behandling och fatta bättre beslut kring sin vård.
 
Som en del av samarbetet kommer Pilloxa att tillhandahålla Chiesi anonymiserade data. Denna data kommer att ge Chiesi djupa insikter om patienters efterlevnad, vilket är avgörande för att hantera sällsynta sjukdomar. Genom att samarbeta har Pilloxa och Chiesi som mål att förbättra utfallet för patienter patientresultat och främja fältet för behandling av sällsynta sjukdomar.
 
"Vi är glada över att samarbeta med Chiesis lokala kontor i Tyskland för att utöka tillgången till vår digitala supportlösning för patienter. Eftersom vår affärsmodell är baserad på återkommande intäkter för varje land och terapeutiskt område ser vi fram emot att utöka vårt samarbete till fler områden och länder tillsammans med Chiesi." säger Helena Rönnqvist, CMO iZafe Group & BUM Pillbox.
 
"Vi ser fram emot att stödja alla patienter imed sin behandling i Tyskland. Målet med detta initiativ är att ge så mycket stöd som möjligt till patienter i att hantera sjukdomsbördan. Av de olika funktionerna i appen kommer speciellt "rapporter" att vara till stor hjälp för patienter och vårdgivare, eftersom båda kan förlita sig på långsiktig information och vara på samma sida när de talar om behandlingen och förbättringen i vardagslivet. Slutligen kan anonymiserad data ge oss djupa insikter i efterlevnaden, som vi verkligen behöver vid sällsynta sjukdomar", säger Mahmoud Alsani, Produktchef för Sällsynta Sjukdomar på Chiesis lokala kontor i Tyskland.

Om Chiesi Group
Chiesi är en internationell, forskningsinriktad bioläkemedels-grupp som utvecklar och marknadsför innovativa terapeutiska lösningar inom respiratorisk andningshälsa, sällsynta sjukdomar och specialvård. Företagets mission är att förbättra människors livskvalitet och agera ansvarsfullt gentemot både samhället och miljön.
Genom att ändra sin juridiska status till Benefit Corporation i Italien, USA och Frankrike är Chiesis åtagande att skapa delat värde för samhället som helhet juridiskt bindande och centralt för företagets beslutsfattande.
Med över 85 års erfarenhet har Chiesi sitt huvudkontor i Parma (Italien), verkar i 30 länder och har över 6 000 anställda. Koncernens forsknings- och utvecklingscentrum i Parma arbetar tillsammans med sex andra viktiga R&D-nav i Frankrike, USA, Kanada, Kina, Storbritannien och Sverige.
För ytterligare information, besök www.chiesi.com.

Om Pilloxa
Pilloxa är ett svenskt företag som arbetar med att utveckla appar för patienter för att stödja dem i att följa sin behandling och att koppla samman patienter, sjukvårdspersonal och läkemedelsindustrin. Företaget tillhandahåller en SaaS-plattform där läkemedelsföretag och andra kunder kan utforma digitalat patientstöd snabbt, säkert och till låg kostnad. Anslutna hjälpmedel, såsom Pilloxas självutvecklade smarta läkemedelsdosetterdoser, kan också anslutas till tjänsten för att stödja patienter att ta rätt medicin. Kundern och partners inkluderar läkemedelsföretag som Bayer Nordics och det nordiska kontoret för Chiesi Global Rare Diseases, universitetssjukhus som Universitetssjukhuset i Oslo och universitet som Göteborgs universitet.
Läs mer på pilloxa.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm