iZafe Group tecknar avtal med ny partner i Portugal med ett värde om minst 12,2 MSEK

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar härmed att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med MDM Pulse för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Portugal. MDM Pulse minimumåtagande under en femårsperiod uppgår till 12,2 MSEK för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 4,2 MSEK årligen.

”Vi är mycket glada över att ha inlett detta samarbete med MDM Pulse och därmed nått en ny marknad i Europa för vår banbrytande läkemedelsrobot, Dosell. Detta samarbete representerar en stor möjlighet för iZafe Group att fortsätta driva innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn, även internationellt. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med MDM Pulse för att möta behoven hos patienter och vårdgivare på den portugisiska marknaden och stärka vår position som en ledande innovatör inom branschen.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group

MDM Pulse – Healthcare Solutions är ett portugisiskt företag som grundades 2006 och som distribuerar medicintekniska produkter. Företaget har mer än 20 års erfarenhet inom IVD- och läkemedelssektorerna. MDM Pulse har fått flera utmärkelser från affärspartner för sin innovativa och entreprenöriella strategi, och har också blivit erkänt av några av de mest prestigefyllda offentliga institutionerna.
 
"Genom att öka patientsäkerheten och förbättra behandlingsföljsamheten ger Dosell en innovativ lösning som möter utmaningarna med Portugals växande äldre befolkning och den konsumtionsökning av farmaceutiska läkemedel som den innebär. Vid lanseringen i Q3 i år kommer vi att fokusera på B2C-marknaden, och sedan expandera till B2B-marknaden. Vårt partnerskap med iZafe representerar en viktig milstolpe för att minska klyftan inom vården och främja hälso- och sjukvård i Portugal." säger Paula Matos, grundare och VD MDM Pulse
 
Om Dosell
Läkemedelsroboten Dosell är ett svensktillverkat digitalt hjälpmedel för säkrare medicinering i hemmet och för boende på äldreboenden. Dosell integreras i välfärdsplattformar och säljs som ett av flera integrerade digitala hjälpmedel via partners.
I en svensk sammanställning uppskattas att 3 000 svenskar årligen dör av läkemedelsrelaterade skador och att 6–16 procent av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade. Kostnaderna för läkemedelsrelaterade skador som går att undvika uppskattas till 5,6–24,6 miljarder kronor per år.
Läs mer på www.dosell.se.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm