iZafe Group tecknar avtal med Ti-Medi i Spanien värt minst 12 MSEK

iZafe Group AB ("iZafe Group") meddelar härmed att företaget har tecknat ett samarbetsavtal med Ti-Medi för rättigheterna att sälja och marknadsföra medicineringsroboten Dosell. Ti-Medis minsta åtagande över en fyraårsperiod är värt minst 12 MSEK.

Den första fasen av samarbetet kommer att starta i oktober 2023 med ambitionen att säkerställa hela försäljningsprocessen och lansera ett unikt koncept från januari 2024. Åtagandet är att sälja minst 1 800 Dosell-enheter under fyra år. Intäkterna kommer gradvis att öka från licensintäkterna som genereras i samband med lanseringen i januari 2024.

Ti-Medi är ett globalt företag som tillverkar och distribuerar tekniska lösningar för efterlevnad av medicinhantering. Ti-Medi säljer dosförpackningsmaskiner till över 650 apotek i Spanien och Portugal.

"Vi är glada att välkomna Ti-Medi som både en stor aktieägare och nu också som partner. Deras breda erfarenhet inom läkemedelsindustrin och deras starka närvaro på marknaden gör dem till en idealisk partner att expandera vår försäljning av Dosell," säger Anders Segerström, VD för iZafe Group.

Under de senaste tio åren har Ti-Medi levererat tekniska lösningar till hälso- och sjukvårdspersonal för att göra hanteringen av flerdosförpackningar enklare, säkrare och mer effektiv. För närvarande vill företaget erbjuda tekniska lösningar också till patienter.

"En av två patienter tar inte sina mediciner korrekt! Vi är apotekare och tror verkligen på rollen som samhällsapotek som en nyckelspelare i utmaningen med medicinering. Med detta partnerskap med Dosell strävar vi efter att utöka vårt värdeförslag till slutpatienten genom att förbättra deras livskvalitet genom att göra det enklare att hantera sina mediciner," säger Marc Tarruell, medgrundare av Ti-Medi.

För mer information, besök Ti-Medis webbplats, www.ti-medi.com/en.

Om Dosell
Läkemedelsroboten Dosell är ett svensktillverkat digitalt hjälpmedel för säkrare medicinering i hemmet och för boende på äldreboenden. Dosell integreras i välfärdsplattformar och säljs som ett av flera integrerade digitala hjälpmedel via partners.
I en svensk sammanställning uppskattas att 3 000 svenskar årligen dör av läkemedelsrelaterade skador och att 6–16 procent av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade. Kostnaderna för läkemedelsrelaterade skador som går att undvika uppskattas till 5,6–24,6 miljarder kronor per år.
Läs mer på www.dosell.se.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm