iZafe Group tecknar avtal med ny partner i Storbritannien med ett värde om minst 18,7 MSEK

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar härmed att bolaget har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med Targeted Outcomes för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Storbritannien under 5 år. Targeted Outcomes minimumåtagande under en femårsperiod uppgår till 18,7 MSEK för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 7,9 MSEK årligen.

Targeted Outcomes årliga minimumåtagande för inköp av Dosell ökar årligen under den avtalade perioden om 5 år. Minsta avtalade försäljningsvolym uppgår till totalt 1 810 Dosell-enheter.

”Det glädjer oss att fler aktörer vill ta del av våra produkter utanför Sverige. Storbritannien är en väldigt intressant marknad med stor potential som väntas uppvisa ökad efterfrågan av digitala hjälpmedel för säkrare medicinering i hemmet. Vi har länge letat efter rätt partner för att kunna ta del av Storbritanniens marknad. Valet att samarbeta med Targeted Outcomes beror bland annat på deras gedigna erfarenhet inom medicinteknik och deras breda kontaktnät i branschen.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group

Targeted Outcomes är ett läkemedelshanteringsföretag som hjälper patienter och förskrivare att bättre efterleva medicinering av läkemedel och på så sätt förbättra patienters hälsa. Bolaget är grundat av Andrew Burr, en oberoende förskrivare och klinisk farmaceut med erfarenhet av att genomföra läkemedelshanteringsprogram både inom privata och offentliga hälsosektorer, och Andy Beesley, med erfarenhet av att hjälpa apotek distribuera automatiserade lösningar för att efterleva medicinering.

”Avtalet med Dosell stödjer en rad initiativ som startar 2023 för att testa tjänsten inom hemtjänsten, vårdhem och virtuella vårdavdelningar. Det dyraste läkemedlet för NHS är det som patienten är ordinerat men inte tar. Lyckas vi förbättra efterlevnaden av läkemedel kommer vi direkt att förbättra de resultat patienten upplever. Dosell har enorm potential att uppnå detta samt att förbättra farmaceuters bidrag till patientvård överlag." Säger Andrew Burr

"Vårt avtal med Dosell gör att Targeted Outcomes kan leverera en verkligt innovativ och kostnadseffektiv helhetslösning. Genom samarbeten siktar vi på att bevisa att ett holistiskt tillvägagångssätt för läkemedelshantering genom att sammanföra apotek, vårdbyråer och användare av tjänsten kommer att leverera fördelar för alla parter" säger Andy Beesley

Om Dosell
Läkemedelsroboten Dosell är ett svensktillverkat digitalt hjälpmedel för säkrare medicinering i hemmet och för boende på äldreboenden. Dosell integreras i välfärdsplattformar och säljs som ett av flera integrerade digitala hjälpmedel via partners.
I en svensk sammanställning uppskattas att 3 000 svenskar årligen dör av läkemedelsrelaterade skador och att 6–16 procent av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade. Kostnaderna för läkemedelsrelaterade skador som går att undvika uppskattas till 5,6–24,6 miljarder kronor per år.
Läs mer på www.dosell.se.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm