Videopresentation Q&A-bokslutskommuniké-2019

iZafe håller videopresentation och frågestund i samband med kvartalsrapport

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att man i samband med rapporten för andra kvartalet 2020, som kommer att publiceras 08.30 CET den 17 augusti 2020, ger aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget. Frågorna…

iZafe Security Jobb

iZafe Group AB (publ) avyttrar affärsområdet iZafe Security till AddSecure AB och etablerar ett renodlat och finansiellt starkt Life Science-företag

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ) (NASDAQ First North: IZAFE B) (”Bolaget”) meddelar att man idag, den 21 juli 2020, ingått ett bindande avtal om att sälja samtliga aktier i dotterbolaget iZafe AB (”Dotterbolaget”), det bolag genom vilket iZafe-gruppens verksamhet inom personlarm och säkerhetslösningar bedrivs, och som hittills genererat huvuddelen av koncernens intäkter. Köpeskillingen…

iZafe Halvårsrapport

iZafe Group informerar om affärsläget i Norge och i Italien

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet uppdaterar avseende affärsläget i Italien och Norge. Som kommunicerats under våren har iZafe Group vunnit ett antal affärer, tecknat avtal med nya partners samt framgångsrikt deltagit i en nationell upphandling av läkemedelsrobotar…

iZafe Group AB: Kommuniké från iZafe Groups årsstämma

Den 25 juni 2020 höll iZafe Group AB (publ) sin årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till beslutsunderlag till årsstämman tillgängligt på bolagets webbplats www.izafe.se. Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1…

iZafe och Doro Care i Norge tecknar kontrakt om leverans av läkemedelsroboten Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att Doro Care AS i Norge har lagt en initial order på 50 läkemedelsrobotar för att täcka ett omedelbart behov hos kommuner som använder sig av Doros trygghetsplattform. ”Avtalet avseende…

Digitalisering av vården läkemedelsautomat

Socialstyrelsens rapport om E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020

Förra veckan publicerade Socialstyrelsen en intressant rapport om E-hälsa och välfärdsteknik i svenska kommuner 2020. Rapporten bekräftar att mobilappar och digitala tekniska lösningar har blivit allt vanligare inom den kommunala hälso- och sjukvården. Men i många kommuner rör det sig fortfarande om pilotsatsningar. Kicka här för att ta del av rapporten: Socialstyrelsens rapport om E-hälsa…

teckna aktier t06

Påminnelse: Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6 stänger imorgon – sista möjligheten att för varje teckningsoption teckna en aktie till en teckningskurs om 2,20 kronor.

Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) som ett led i finansieringen via L1 Capital, (“Teckningsoptioner TO6”) löper till och med torsdag den 28 maj 2020. Innehavare av teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till…

Dosell läkemedelautomat

Hepro AS vinner nationell upphandling i Norge omfattande 62 kommuner där Dosell är inkluderad

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att iZafes partner Hepro AS har vunnit en nationell upphandling i Norge där Dosell ingår som en av tre läkemedelsdispensers. Upphandlingen som är den hittills största i Norge avseende välfärdsteknologi…

Kallelse till årsstämma i iZafe Group AB (publ.)

Aktieägarna i iZafe Group AB (publ.) 556762-3391 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdag den 25 juni 2020 klockan 9.00 på Bolagets kontor, Grev Turegatan 11A, Stockholm. Lokalen öppnas klockan 8.30. Försiktighetsåtgärder i samband med stämman med anledning av Covid-19 Bolaget värnar om sina aktieägares och sin personals hälsa. Med anledning av risken för smittspridning av…