Sammanställning av medias rapportering av coronasmittade äldre med hemtjänst

Under de senaste dagarna har media rapporterat om ett flertal äldre som bor i sina egna hem, och som inte haft social kontakt men någon annan än hemtjänstpersonal, drabbats av covid-19. 

I artikeln Hemtjänsten – en dödsfälla för äldre, som publicerades 1 april 2020 i Aftonbladet, meddelas att två äldre kvinnor i Stockholm som bor i sina egna hem har bekräftats smittade. Den ena kvinna har avlidit, den andra är fortfarande hemma med feber, där hon vårdas av hemtjänsten. I båda fallen var hemtjänsten den enda sociala kontakt kvinnorna hade haft under minst en vecka innan de blev sjuka.

”Eftersom anställda inom hemtjänsten inte använder någon skyddsutrustning, om inte personen de går hem till redan är sjuk, och eftersom anställda inom hemtjänsten går runt till många äldre under en och samma dag, skapas en omöjlig, en livsfarlig, situation”, skriver Lena Einhorn, virolog och författare.

Med andra ord bedöms det vara högst troligt att de båda smittades av vårdpersonalen som hjälper dem – och som varje dag hjälper många andra, varav en del som är sjuka i Covid-19. Likväl som att äldre är utsatta för stor risk när dem får hembesök, kan vårdpersonal också drabbas av viruset.

Det anses inte vara en tillräcklig försiktighetsåtgärd att hemtjänstpersonal ombeds inte arbeta om de har förkylningssymptom. Till det hör också att Coronavirusinfektion ofta är symptomfri – alldeles särskilt hos yngre människor.

Studier belyser för att unga människor sällan har symptom, och klargör att smittöverföring kan ske även från symptomfria bärare av coronaviruset (studier som redovisades av undertecknad debattartikel ”Corona kan smitta även utan symtom” i Aftonbladet den 25 mars 2020).

SVT Nyheter publicerade den 31 april 2020 artikeln Flera fall av Corona inom äldreomsorgen, där det uppges att flera äldre smittade med coronavirus upptäcktes i Nässjö kommun. De smittade ska alla vara äldre personer som bor i egen bostad med hjälp av hemtjänst.

“Vi har det senaste dygnet haft tre till fyra konstaterade fall”, säger Mats Petersson, socialchef.

Bristfällig skyddsutrustning gör att personal riskerar att sprida det nya coronaviruset mellan gamla och sjuka – och själva bli smittade. ”Jag är orolig för att vårdpersonal kommer att bli svårt sjuka eller att personal dör, det ser vi pågå i Italien just nu”, säger Erik Salaneck, infektionsläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, till SVT den 26 mars 2020.

Personalen kan inte skydda sig själva – eller de gamla. Men genom att införa rätt hjälpmedel och verktyg som många småföretag erbjuder är det möjligt att förebygga smittspridningen, och förhindra att fler liv skördas.

I Borlänge kommun har flera äldre i omsorgen, på boendena Hessegården och Kungsljuset och äldre med hemtjänst, blivit smittade. I onsdags avled en av dem.

”Det är skrämmande. Förut har ju smittan varit på avstånd. Nu är den i kring oss”, säger Ulrica Green, undersköterska i hemtjänsten i Borlänge och skyddsombud för Kommunal, till Aftonbladet.

I artikeln Dåligt skydd för de sköraste: Personal smittas – äldre dör, Aftonbladet 27 mars 2020, kritiseras den ohållbara ”personalkarusellen” inom hemtjänsten, och hur farlig den blir under en pandemi, som vi nu befinner oss i. 2007 träffade en äldre med hemtjänst tolv olika personer ur personalen på två veckor. 2019 hade antalet stigit till 16 personer, en ökning med 33 procent. Kommunerna har dröjt med att införa digitala verktyg för att avlasta vårdpersonalen, vilket har resulterat i hög personalomsättning. Och det är livsfarligt för de äldre, särskilt under en pandemi.

Läs om hur iZafe bidrar med läkemedelsroboten Dosell för att minska smittspridningen och skydda riskgrupper mot Covid-19.

Referenser


Hemtjänsten – en dödsfälla för äldre

Flera fall av Corona inom äldreomsorgen

Dåligt skydd för de sköraste – Personal smittas, äldre dör

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm