Hög tid införa läkemedelsrobotar

För att klara ett ökat krav på välfärd, måste delar av utbudet och tjänsterna digitaliseras. Läkemedelsrobotar lyfts fram som viktiga för att öka effektivitet och kvalitet. Frågan är inte om, utan när de första stora stegen tas i Sverige.

Det menar Göran Sjönell, allmänläkare och upphovsman till läkemedelsroboten Dosell, samt Ludvig Arbin, f.d. landstingsråd i Uppsala län, i en debattartikel i Offentliga Affärer.. Båda är styrelseledamöter i life science-bolaget iZafe Group AB.

Här följer debattartikeln i sin helhet:

De som vet värdet av välfärdsteknik och digitala hjälpmedel i vård och omsorg, vet också att det är hög tid att införa läkemedelsrobotar. De säkerställer att mediciner ges ut i rätt tid och mängd, vilket gör att felmedicinering kan undvikas. I Norge har man förstått detta och 62 kommuner har genomfört en gemensam upphandling med föredömlig effektivitet.

Vi blir allt äldre. Enligt SCB förväntas antalet personer över 80 år öka med 50procent mellan åren 2017 och 2027. Lyckligtvis ökar antalet friska levnadsår, men det gör också behoven av medicinering och omvårdnad. Det skapar ett stort tryck på äldreomsorgen och risken för redan oförsvarligt många felmedicineringar ökar.

Jobba smartare
Även med stora ekonomiska resurser för att täcka behoven, finns svårigheter att rekrytera och behålla personal. Tusentals nya vårdbiträden och undersköterskor behövs varje år. Därför är regeringens äldreomsorgslyft en enormt viktig satsning. Men det räcker inte om vi använder samma metoder som i dag. Vi behöver jobba smartare och säkrare för att upprätthålla en trygg äldreomsorg. Det är här digitalisering och läkemedelsrobotar kommer in.

Läkemedelsrobot hjälper
En läkemedelsrobot hjälper vårdtagare att medicinera rätt och underlättar patientsäker egenvård. Roboten matar ut medicinerna i rätt dos, i rätt tid och säger till när det är dags att ta medicinerna. Skulle användaren inte ta sin medicin skickas ett larm till vårdgivare och anhöriga. På så sätt går det att säkerställa att den förskrivna medicineringen följs.

Socialstyrelsens rapport ”E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020” bekräftar de trender vi har sett i Norge de senaste åren: för att klara ett ökat krav på välfärd, måste delar av utbudet och tjänsterna digitaliseras. Läkemedelsrobotar lyfts fram som viktiga för att öka effektivitet och kvalitet. Frågan är inte om, utan när de första stora stegen tas i Sverige.

Mötet viktig hälsofaktor
Välfärdsteknik ska inte ersätta det mjuka i omsorgen. Mötet mellan människor är en viktig hälsofaktor, särskilt när det gäller ensamma äldre. I Norge ligger inte fokus på den mest avancerade tekniken, utan på en hållbar vård och omsorg. Vi ska använda teknik och digitalisering för att öka tryggheten och frigöra tid för det som bara vi människor kan göra: ta hand om varandra.

I mars presenterade Peter Larsson utredningen ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)”. Där konstateras att digital teknik frigör resurser som kan läggas på sådant som inte kan automatiseras, alltså mänsklig omsorg. En läkemedelsrobot gör att tid som idag läggs på hembesök för att överlämna läkemedel, istället kan läggas på besök med större omsorgsinnehåll.

Tryggare läkemedelsintag
Regeringen satsar 430 miljoner kronor under 2020 för att stärka vården och äldreomsorgen digitalt. Inom äldreomsorgen innebär det bland annat att införa digitala lösningar för att göra läkemedelsintagen tryggare. Låt oss hoppas att pengarna investeras klokt.

Teknik som underlättar vård och omsorg är på stark frammarsch. Norge är redan på banan då en stor upphandling av läkemedelsrobotar har genomförts på kort tid. I Sverige har staten konkretiserat de stora möjligheterna med välfärdsteknik och skjutit till pengar. Det är dags för kommuner och regioner att blicka västerut, komma ur startblocken och förverkliga framtidens digitaliserade vård och omsorg.


Göran Sjönell
Allmänläkare, upphovsman till läkemedelsroboten Dosell

Ludvig Arbin
F.d. landstingsråd i Uppsala län

Båda är styrelseledamöter i life science-bolaget iZafe Group AB.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm