Socialstyrelsens rapport om E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020

Förra veckan publicerade Socialstyrelsen en intressant rapport om E-hälsa och välfärdsteknik i svenska kommuner 2020. Rapporten bekräftar att mobilappar och digitala tekniska lösningar har blivit allt vanligare inom den kommunala hälso- och sjukvården. Men i många kommuner rör det sig fortfarande om pilotsatsningar.

Kicka här för att ta del av rapporten: Socialstyrelsens rapport om E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020.

Socialstyrelsen har bland annat frågat kommunernas hemsjukvård hur många som använder ”medicinska dispensers”.

Läkemedelsdispenser är ett digitalt hjälpmedel som påminner patienten när det är dags att ta medicinen, fördelar medicinen och signalerar till vårdgivaren om det sker avvikelser. Synonymer till denna term är medicingivare, läkemedelsrobot, medicinpåminnare och läkemedelsautomat.

  • Det finns 878 stycken ”medicinska dispensers” ute i kommunerna enligt Socialstyrelsen.
  • 28 procent av Sveriges kommuner använder medicinska dispensers i den kommunala hälsa- och sjukvården.

Ett utdrag ur rapporten från vad intervjupersonerna ser som allra viktigast att satsa på när det gäller digitaliseringen. Flera intervjupersoner menar att det är viktigt att satsa på sådant som gör personalens arbetssituation bättre. Detta handlar om att:

  • Bygga en digital infrastruktur som gör att ingen medarbetare blir exkluderad.
  • Höja kompetensen och därmed tryggheten för personalen, så att de inte ser digitaliseringen som ett hot. Detta gör att också biståndshandläggare och utförande personal kan verka för att socialtjänstens brukare blir positiva till digitala insatser.Utbildning och kompetensutveckling är viktigt för personalen och för cheferna, för att alla ska med på tåget. Ett annat område som beskrivs som viktigt att satsa på är sådant som ger effektivitetsvinster. Detta handlar om:
  • Digitala medicinpåminnare som ger stora effektivitetsvinster för kommunen och god kvalitet för de individer som använder dem.
  • Allt som ger kvalitet och sparar mänskliga resurser, till exempel möjlighet till digitala möten med enskilda.
  • Att ta bort sådant som inte hör till yrket, effektivisera administrationen och göra så att personalen slipper ”springa omkring med papper”.
  • Teknisk infrastruktur, till exempel wifi på särskilda boenden.
  • Möjlighet för personalen att kunna läsa och dokumentera i verksamhetssystem och andra system när de arbetar externt.
  • Möjlighet till hemmonitorering för regionens hälso- och sjukvård. Hemsjukvården och regionen kan dela på utrustning.

Socialstyrelsen konstaterar att risken för smittspridning kan minska när vård- och omsorgspersonal använder digital teknik i de fall det är möjligt och lämpligt.

Datainsamlingen till denna rapport gjordes i januari och februari 2020, innan covid-19 var ett faktum i Sverige.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm