iZafe vill skydda riskgrupper mot Coronaviruset - erbjuder läkemedelsroboten Dosell för att minska spridning

Spridningen av Covid-19 är särskilt allvarlig för äldre åldersgrupper i samhället. Folkhälsomyndigheten har gått ut med strikta restriktioner och rekommenderar befolkningen att undvika social kontakt med andra människor. Våra äldre är mest sårbara och tillhör en riskgrupp. För att bidra till att skydda riskgruppen mot coronavirusets spridning erbjuder iZafe läkemedelsroboten Dosell till kraftigt subventionerade priser. Erbjudandet riktar sig till gruppboenden, vårdenheter och till personer med hemtjänst, och omfattar inledningsvis upp till 300 brukare som får sina mediciner i dospåsar, till exempel genom Apotekets tjänst DosPac, Svensk Dos, Apotekstjänst etc. Paketeringen kommer att göras så enkel som möjligt för att alla ska komma igång snabbt.

Genom att använda hjälpmedel som läkemedelsroboten Dosell inom äldrevården, kan äldre få sina mediciner levererade i rätt dos och i rätt tid utan att vårdpersonal eller hemtjänst behöver lämna över medicinen. Fysiska medicinöverlämningar kan alltså ersättas av att patienten själv sköter sin medicinering. Dosell påminner brukaren och larmar vårdpersonal eller anhöriga via en tillhörande mobilapp om den aktuella dosen inte tas på utsatt tid. Dosell är anpassad för att kunna leverera läkemedel för en 14-dagars period.

Ersätt den fysiska medicinöverlämningen med läkemedelsroboten Dosell

Enkel installation

För att komma igång kopplar man in Dosell i eluttaget och laddar roboten med brukarens dosrulle, som innehåller mediciner för två veckor.

Vård- och hemtjänstpersonal kan sedan fjärrstyra och övervaka patientens medicinering på distans genom en tillhörande app i mobilen.

Rätt dos levereras i rätt tid

Dosell läser av informationen på varje dospåse och levererar rätt medicin i rätt tid. Vid tidpunkt för medicin signalerar Dosell med ljud och ljus för att uppmärksamma brukaren uppmärksam på att det är dags att ta sin dos.

Om brukaren trots påminnelser inte tar sin medicin larmar Dosell vårdpersonal eller anhöriga (utvald kontaktperson) som snabbt kan göra en insats.

Ökad trygghet och säker medicinering

Medicinöverlämningen från vårdpersonal eller hemtjänst kan ersättas av att patienten själv sköter sin medicinering, vilket minimerar risken att de äldre smittas av Coronaviruset.

Vårdtagaren kan känna sig tryggare då den sociala fysiska kontakten minskar och rädslan för att smittas minskar.

Ladda ned användarmanual till Dosell

Dosell är en patenterad läkemedelsrobot för självständig medicinering i hemmet. Genom att automatiskt mata dospåsar vid föreskriven tidpunkt säkerställer Dosell att patienten får rätt dos medicin vid rätt tillfälle. Dosell påminner när det är dags för medicinintag och kan larma vårdpersonal vid utebliven medicinering. På så sätt kan Dosell minska risken för att användaren överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar sin medicin alls.

För exakta instruktioner om hur automaten fungerar finns denna användarmanual att ladda ner.

FAQ

Vilken nytta har Dosell för att minska risken för spridning av Coronaviruset?

Dosell sköter medicinering av patienter. Dosell styrs av vårdpersonal eller anhöriga via mobilen och larmar om medicinen inte tas som förskrivet. På så sätt kan antalet tillfällen då vårdpersonal behöver komma i kontakt med riskgruppen minimeras, vilket minskar risken att smitta patienten. Läkemedelsroboten Dosell kan ersätta vårdpersonalens fysiska medicinöverlämning och är ett viktigt verktyg för att patienter ska komma ihåg att ta sina mediciner.

Vem kan ta del av erbjudandet?

Erbjudandet riktar sig till vårdboenden, till personer med hemtjänst eller till privatpersoner som får sina mediciner förpackade i dospåsar. Erbjudandet omfattar inledningsvis upp till 300 brukare.

Vilka dospåsar fungerar med Dosell?

Dosell fungerar med dospåsar från Apotekstjänst, Svensk Dos, ApoDos och DosPac.

Får jag hjälp med att installera Dosell?

För alla som är intresserade av att ta del av erbjudandet hjälper iZafe till med installationen via telefon eller online. I mobilapplikationen finns videoinstruktioner som grundligt beskriver varje moment. För dig som vårdgivare så erbjuder iZafe kostnadsfria videoutbildningar med upp till fem deltagare åt gången. 

Kan jag som patient eller anhörig själv fylla på Dosell med läkemedel?

Dosell kan endast låsas upp och fyllas på med nya dospåsar av den som är ansvarig för automaten och har tilldelats behörighet i mobilappen, till exempel vårdgivare eller anhöriga. Om patienten eller en obehörig person försöker öppna Dosell larmas kontaktpersonen via appen.

Hur ofta behöver Dosell fyllas på?

En laddning med dosförpackade läkemedel räcker i två veckor.

Kan man fylla på med fler dospåsar innan dem i automaten är slut?

Ja, det är enkelt att skarva dosrullar och fylla på. Tejp för att skarva dosrullen tillkommer i förpackningen. 

Kan flera personer dela på samma Dosell?

Nej, Dosell är personlig och levererar läkemedel till en användare i taget.

Jag vill ta del av erbjudandet

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort!