Rebecca Odberger avslutar sin anställning som ekonomichef

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att bolagets ekonomichef Rebecca Odberger, avslutar sin anställning på egen begäran.

Rebecca Odberger har arbetat som ekonomichef på iZafe sedan 2018 och har arbetat tillsammans med en extern konsult vid bolagets koncernredovisningar. Nu avslutar Rebecca Odberger sin anställning men kvarstår i rollen som ekonomichef till den 16 oktober.
 
Rekryteringsprocess av ordinarie CFO till iZafe Group pågår. 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm