iZafe och Attendo inleder pilotprojekt för säkrare läkemedelshantering

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering meddelar att man inleder ett pilotprojekt med omsorgsbolaget Attendo. Målsättningen med projektet är att ta fram beslutsunderlag för ett potentiellt införande av läkemedelsroboten Dosell i Attendos hemtjänstverksamhet.

Attendo Sverige har tillsammans med iZafe identifierat Attendos hemtjänstverksamheter i Uppsala och Norrtälje som lämpliga för att genomföra pilotprojektet, då dessa verksamheter har sjuksköterskor med rätt erfarenhet.

”iZafe fokuserar på patientsäkerhet och digitalisering av vården och med det här pilotprojektet utvärderas effekterna för Attendo och de kunder som de ansvarar för. Dosell är ett viktigt hjälpmedel som kan bidra till en tryggare vardag för kunder med målsättningen att förebygga och minimera felmedicinering.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

iZafe ansvarar för nödvändig utbildning av ansvariga sjuksköterskor och av deltagande medarbetare på respektive hemtjänstverksamhet. Pilotprojektet pågår under två månader med läkemedelsrobotar som placeras i kundernas hem. Under testperioden kommer Attendo pröva nyttan av att använda iZafes teknik i hemtjänstverksamheten.

Syftet med projektet är att utreda följande frågeställningar:

  • Finns det kundkategorier i hemtjänstverksamheten som skulle vara hjälpta av produkten?
  • Kan produkten integreras i befintliga system?
  • Går det att använda produkten på ett patient- och läkemedelssäkert sätt?
  • Finns det risker i användandet kopplat till specifika patientkategorier?

Om Attendo AB
Attendo AB är ett börsnoterat svenskt företag som erbjuder tjänster inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Företaget bedriver även verksamhet i Finland och Danmark.

Om läkemedelsroboten Dosell
Dosell är en läkemedelsrobot som hanterar dospåsar. Dosrullen installeras i roboten och programmeras av personal. Läkemedlen administreras därefter ut i roboten på angivna tidpunkter på dospåsen. Dospåsen klipps i samband med administrationen upp och patienten tar sedan sin medicin självständigt. En påminnelsefunktion underlättar för patienten att komma ihåg att ta sin läkemedelsdos. I de fall patienten trots påminnelsen inte tar sin dospåse skickas ett larm ut via en applikation till personal som då kan göra ett hembesök för att säkerställa läkemedelsdistributionen.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm