iZafe informerar om affärsläget

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet vill mot bakgrund av coronavirusets utbrott i Sverige och omvärlden dels kommentera hur bolaget påverkas av rådande läge, men också ge en översiktlig uppdatering av affärsläget internationellt.

Mot bakgrund av osäkerheterna som Coronaviruset skapar har iZafes ledning vidtagit en rad förebyggande åtgärder för att värna om medarbetarnas hälsa, och för att säkerställa fortsatt drift och tjänsteleverans med oförändrad kapacitet och kvalitet. I nuläget tenderar försäljningsprocesserna inom iZafe Security att bli något utdragna. Som tidigare kommunicerats har iZafe Healthcare antagit en aktiv position för att skydda våra mest utsatta äldre från social kontakt vid fysisk medicinöverlämning genom att erbjuda en basversion av läkemedelsroboten Dosell till mycket fördelaktiga villkor. Ett flertal processer och dialoger med svenska kommuner och vårdaktörer är igång och diskussionerna utvecklas enligt förhoppning.

Marknadsöversikt

Norge
iZafe har på kort tid byggt en växande kapacitet i Norge genom etablering av ett brett partnernätverk som kommer att representera iZafes läkemedelsrobot Dosell avseende välfärdsteknik. iZafe har under mars slutfört nödvändiga anpassningar av Dosell till den norska standarden för dospåsar. För närvarande genomförs slutliga tester, med bedömningen att de första 50 beställda Dosell kan levereras till Norge i närtid.

På den norska marknaden representeras iZafe Security av partnern Avarn, en av Norges ledande leverantörer av säkerhetslösningar. Lanseringsdatumet är för närvarande framskjutet i avvaktan på Coronavirusets effekt hos samarbetspartnern.

Finland
I Finland tecknades som tidigare kommunicerats ett första partneravtal. Inledningsvis har möten och demonstrationer av Dosell genomförts, och ett flertal intressenter har visat ett stort intresse för Dosell. iZafes bedömning är att de första affärerna i Finland kan realiseras under de kommande två kvartalen.

”Direkt efter lanseringen i Norge kommer vi att påbörja verifieringsarbetet av Dosell för den finska marknaden. Parallellt görs det med det pågående projektet Sempli Farma i Italien, där Dosell inom kort kommer att ingå som slutkomponent i hela läkemedelskedjan”, säger Anders Segerström, VD iZafe.

Italien
iZafes italienska partner REMEDIO S.R.L. har byggt ett nätverk av strategiskt utvalda samarbetspartners inom projektet Sempli Farma, med syfte att digitalisera läkemedelshanteringen genom att implementera system för dospåsar samt genom att erbjuda dospåsar i kombination med Dosell. Italien följer trenden där dospåsar blir den ledande leverensmetoden av läkemedel i likhet med utvecklingen i de nordiska länderna och i USA med lösningen Pill Pack.

iZafes läkemedelsrobot Dosell sluter distributionskedjan av läkemedel genom att leverera rätt dos i rätt tid till patienten och stärker därmed läkemedelssäkerheten samt bidrar till äldres självständighet och trygghet. Den första maskinen för tillverkning av dospåsar i Italien installeras den 31 mars 2020 på Trentos Pharmacy. I samband med detta inleder iZafe arbetet med att göra Dosell kompatibel med italienska dospåsar.

”Apotekskedjorna är en av få butikstjänster som trots rådande omständigheter med coronavirusets effekter på samhället håller öppet i Italien. Därför förväntas helhetslösningen Sempli Farma lanseras via Apoteken i landets norra delar innan sommaren 2020, och äldre som i dagsläget är de mest utsatta kan börja använda Dosell omgående”, fortsätter Anders Segerström, VD iZafe.

Om Sempli Farma.

Sverige
Utöver befintliga partneravtal internationellt och med det svenska vårdbolaget Viser AB, för iZafe dialoger med ett flertal svenska vårdbolag och kommuner för att bistå på bästa sätt under den rådande Coronakrisen.

Som tidigare kommunicerats har iZafe beslutat att bidra till att stötta och skydda äldre i Sverige samt underlätta för sjukvården med de utmaningar som uppkommit till följd av den snabba spridningen av Covid-19. iZafe har beslutat att erbjuda en basversion av läkemedelsroboten Dosell till vårdhem, vårdtagare med hemtjänst och till slutkonsumenter, med mycket fördelaktiga villkor. Den enda förutsättningen för att kunna använda Dosell är att brukaren får sina läkemedel i dospåsar.

Se videoklipp på hur Dosell fungerar.

Läs om iZafes insats för att skydda riskgrupper mot Coronaviruset.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm