iZafe vidtar åtgärder med anledning av Covid-19

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man beslutat om åtgärder med anledning av den pågående spridningen av Covid-19.

Mot bakgrund av osäkerheterna som spridningen av Covid-19 skapar har iZafes styrelse och ledning vidtagit en rad förebyggande åtgärder för att värna om medarbetarnas hälsa och för att säkerställa att alla kunder erhåller oförändrad drift och tjänsteleverans med oförändrad kapacitet och kvalitet.

De flesta företag i Sverige blir på ett eller annat sätt påverkade av den pågående spridningen av Covid-19 och iZafe är inget undantag. iZafe behöver säkerställa att bolagets kostnader kortsiktigt ligger i linje med den förväntade intäkts- och affärsutvecklingen. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att korttidspermittera personalen till 40 procent tillsvidare och utesluter samtidigt inte att ytterligare åtgärder för att anpassa kostnaderna efter rådande marknadsläge kan komma att vidtas.

”Den pågående spridningen av Covid-19 har inneburit ett kraftigt ökat intresse för läkemedelsroboten Dosell samtidigt som affärsprocesserna inom iZafe Security har tenderat att dra ut på tiden,” säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

I samhällets ambition att skydda den äldre befolkningen som bor eller vårdas hemma eller på äldreboende har Dosell en viktig funktion då den kan säkerställa att de äldres medicinering kan skötas med minimal personkontakt. iZafe har tidigare kommunicerat att ett flertal processer och utvärderingar är igång avseende Dosell.

Permitteringarna innebär att iZafe kortsiktigt fokuserar på att fortsätta leverera kvalitet och support till alla befintliga kunder inom iZafe Security och på att möta det stora intresset för Dosell i Sverige och internationellt.

”En situation som vi upplever för tillfället skapar självklart en stor press på många företag i olika branscher men vi ser det också som ett tillfälle att gå igenom bolaget och optimera kostnadsmassan för framtiden för att snabbare nå målsättning om positivt kassaflöde och möjligheten att leverera vinst.” avslutar Anders Segerström.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm