Halvårsrapporten flyttas fram till 31 augusti

Onsdagen den 24 augusti skulle bolaget ha publicerat sin halvårsrapport. Styrelsen har beslutat att senarelägga publicering med en vecka till den 31 augusti. Skälet är att bolaget inväntar besked i närtid som påverkar rapporten.

"Vi väljer att skjuta på halvårsrapporten för att kunna lägga in information om avtal och beslut, som vi inväntar besked om under denna vecka och den kommande", säger VD Carl Johan Merner.

Lidingö 2016-08-23

 

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm