Medicinappen inne i slututveckling och fler appar under utveckling

Appen är snart redo att testköras på Kvartersakuten Mörby Centrum under ledning av doktor Göran Sjönell. Säljstart på App Store för iPhone beräknas kunna ske så snart testkörning är klar, vilket torde bli inom ett par veckor.

Som tidigare meddelats utvecklar bolaget en medicinapp för konsumentmarknaden. Appen utgör ett stöd i kontrollen av eventuella biverkningar av läkemedel. Utmaningen var att göra den så användarvänlig som möjligt för att förenkla hateringen för både den gamle och dess anhöriga. Avtal är undertecknat med eHälsomyndigheten, vilket utgör den sista juridiska pusselbiten innan testkörning kan starta.

"Arbetet med Medicinappen har gått så bra att vi bestämt oss för att utveckla fler appar för att förenkla sjukvård för människor. Apparna vänder sig till en bred målgrupp och hjälper till att vägleda i olika sjukvårdsproblem. Vi räknar med att kunna lansera ytterligare en app innan jul och en under nästa sommar", säger projektledaren Calle Sjönell, styrelseledamot i MediRätt och tillträdande Head of Facebook Creative Shop Nordics.

Bolaget utvecklar apparna i samarbete med en europeisk app-utvecklare som sköter design och programmering. Utvecklingen görs i egen regi och apparna kommer att ägas till 100 procent av bolaget.

Lidingö 2016-08-22

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel  08-765 66 33
E-post:  
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm