Dosell-projektet fullfinansierat och i slutproduktion

Styrelsen beslutade igår att starta slututvecklingen av Dosell. Utvecklingen beräknas ta åtta månader och resultera i en serie om 50 Dosell, som kliniskt skall prövas under en månad. Parallellt med utvecklingsarbetet kommer förhandlingar med potentiella distributörer och licenstagare att fortskrida för både den amerikanska och europeiska marknaden. Ambitionen är att ha Dosell på marknaden under hösten 2017 men styrelsen bedömer att pre-sales kan komma igång redan under våren.

Utvecklingen kommer att ledas av Svensk Konstruktionstjänst AB, en ingenjörsbyrå som grundades 1971 med inriktning mot mekanik, som efter drygt 3000 utvecklingsprojekt samlat kunskap och skapat egna unika verktyg, metoder och processer. De kan mekanik och är ett av landets ledande företag när det gäller utveckling, konstruktion och design inom mekanikområdet. Se länken för referenser: http://svekon.se/referenser/

Relationen och samtalen med Svensk Konstruktionstjänst går tillbaka flera år i tiden men det är först nu, när Dosell har fått patent i Europa och USA som tiden är inne för en stor satsning.

"Vi är både stolta och glada att vi, Svensk Konstruktionstjänst, med 500 års samlad erfarenhet av produktutveckling har fått förtroendet att ansvara för utvecklingen av MediRätts produkt Dosell", säger Johan Lantz, VD på Svensk Konstruktionstjänst.

Slututvecklingen av Dosell finansieras genom teckning av aktier med utnyttjande av 50 % av optionerna inom ramen för optionsprogrammet TO4B*. Tecknarna består av optionsprogrammets deltagare i enlighet med vad som offentliggjordes den 2015-07-09. Genom utnyttjandet av optionerna tillförs bolaget 7,5 MSEK och styrelsen bedömer att beslut om nyemission inte kommer att tas under utvecklingsprocessen.

*TO4B, som fördelats på styrelse och nyckelpersoner omfattar 3 000 000 optioner med lösenpris 5 SEK per tecknad B-aktie i MediRätt och har en löptid fram tom 8 juni 2018. Vid full teckning tillförs bolaget 15 MSEK. De kan löpande utnyttjas till och med förfallodagen. De som tecknat är Sten Röing 600 000, Björn Rosengren 600 000, Bengt Linden 100 000, Johan Grevelius 100 000 och Carl Johan Merner 100 000.

Lidingö 2016-08-30

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö
Tel  08-765 66 33
E-post:  
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm