iZafe Group AB (publ.) har glädjen att meddela att bolagets större aktieägare, i samråd med styrelsens ordförande Björn Rosengren, har utsett en valberedning. Detta steg markerar en viktig milstolpe i förstärkningen av bolagsstyrningen och säkerställer att bolagets ledarskap är i linje med aktieägarnas intressen och strategiska mål.

Valberedningen består av följande medlemmar, som representerar en mångsidig blandning av bolagets ägande:

 • Patrik Björn, representerar personligt innehav genom Gästrike Nord Invest AB
 • Stefan Wård, representerar personligt innehav
 • Marc Tarruell Tibau, representerar personligt innehav genom Timedi S.L.
 • Björn Rosengren, styrelseordförande, iZafe Group AB

Stefan Wård har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen representerar cirka 33% procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Valberedningens huvudansvar är att inför årsstämman 30:e maj 2024 förbereda och lägga fram förslag avseende val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer. Kommittén kommer också att föreslå arvoden till styrelsemedlemmar och ersättning till revisorer.

Aktieägare i iZafe Group uppmuntras att lämna förslag till valberedningens ordförande. Förslag kan skickas via e-post till eller via post till: iZafe Group, Att: Valberedningen, David Bagares Gata 3, 111 38 Stockholm, Sverige.

Detta initiativ understryker iZafe Groups åtagande om robust bolagsstyrningspraxis som stöder bolagets långsiktiga strategi och värdeskapande för aktieägarna.

iZafe Group (publ) meddelar härmed att valberedningen föreslår att Bosse Johansson och Magnus Engman väljs in i styrelsen utöver Björn Rosengren

Till dagens extra stämma så har valberedningen fått två ytterligare kandidater som föreslås att väljas in på dagens extra stämma.
 
Bosse Johansson
Född 1965.
Civilekonom med inriktning mot bank och finans.
Stor erfarenhet från styrelseuppdrag och exekutiva roller inom bank samt på förtroendeposter inom idrottssverige på elitnivå. 
Bland annat som ordförande och verkställande direktör under 19 år för Sparbanken Sjuhärad AB samt styrelserna i Sparbankernas Riksförbund och huvudstyrelsen i Swedbank AB. 
13 år som ordförande för allsvenska fotbollsklubben IF Elfsborg. Tre år som ordförande för Svensk Elitfotboll och sedan 2022 ordförande för Brynäs IF.
 
 
Magnus Engman
Född 1967
En expert på att göra turnarounds och exits i mjukvarubranschen. Är idag Managing Director på SD Worx Sweden & Market Leader Nordic. Är ansvarig för ca 600 anställda och en omsättning på närmare en miljard. Tidigare roller
 
Valberedningens förslag till styrelse är
Göran Hermansson, styrelseledamot – omval
Richard Wolff, styrelseledamot – omval
Bosse Johansson, styrelseledamot – nyval
Magnus Engman, styrelseledamot – nyval
Björn Rosengren, styrelseordförande – nyval

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att bolagets större aktieägare har utsett en valberedning. iZafe Group AB:s större aktieägare och ägargruppering har i samråd med styrelsens ordförande Thomas Ahlerup utsett följande representanter att ingå i valberedningen:

 • Torgny Ander, utsedd av Göran Sjönell
 • Sten Röing, eget innehav
 • Peter Werner, utsedda av ägargrupperingen Hermansson – Segerström
 • Thomas Ahlerup, styrelseordförande, iZafe Group AB
 • Torgny Ander har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom arvodering av revisorer.
 
Aktieägare i iZafe Group AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande per e-post  eller per post till: iZafe Group AB, Valberedningen, Grev Turegatan 11A 114 46 Stockholm
 
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Torgny Ander: 
Thomas Ahlerup:

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att bolagets större aktieägare har utsett en valberedning för företaget.

iZafe Group AB:s större aktieägare har i samråd med styrelsens tillförordnade ordförande Thomas Ahlerup utsett följande personer att ingå i valberedningen:

 • Torgny Ander, utsedd av Göran Sjönell
 • Carl-Johan Merner, eget innehav
 • Björn Rosengren, eget innehav
 • Thomas Ahlerup, tillförordnad styrelseordförande, iZafe Group AB (publ.)

Torgny Ander har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför bolagsstämma 2020 framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom arvodering av revisorer.

Aktieägare i iZafe Group AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande under e-postadressen eller per post till:
iZafe Group AB (publ.), Valberedningen, Grev Turegatan 11a, 114 46 Stockholm.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Thomas Ahlerup,
Torgny Ander,

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm