iZafe Group AB utser valberedning

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att bolagets större aktieägare har utsett en valberedning. iZafe Group AB:s större aktieägare och ägargruppering har i samråd med styrelsens ordförande Thomas Ahlerup utsett följande representanter att ingå i valberedningen:

  • Torgny Ander, utsedd av Göran Sjönell
  • Sten Röing, eget innehav
  • Peter Werner, utsedda av ägargrupperingen Hermansson – Segerström
  • Thomas Ahlerup, styrelseordförande, iZafe Group AB
  • Torgny Ander har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom arvodering av revisorer.
 
Aktieägare i iZafe Group AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande per e-post  eller per post till: iZafe Group AB, Valberedningen, Grev Turegatan 11A 114 46 Stockholm
 
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Torgny Ander: 
Thomas Ahlerup:

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm