Valberedning utsedd iZafe Group

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att bolagets större aktieägare har utsett en valberedning för företaget.

iZafe Group AB:s större aktieägare har i samråd med styrelsens tillförordnade ordförande Thomas Ahlerup utsett följande personer att ingå i valberedningen:

  • Torgny Ander, utsedd av Göran Sjönell
  • Carl-Johan Merner, eget innehav
  • Björn Rosengren, eget innehav
  • Thomas Ahlerup, tillförordnad styrelseordförande, iZafe Group AB (publ.)

Torgny Ander har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför bolagsstämma 2020 framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom arvodering av revisorer.

Aktieägare i iZafe Group AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande under e-postadressen eller per post till:
iZafe Group AB (publ.), Valberedningen, Grev Turegatan 11a, 114 46 Stockholm.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Thomas Ahlerup,
Torgny Ander,

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm