VD förvärvar samtliga A-aktier från medgrundare och styrelseledamot Sten Röing i samband med pensionering

MediRätts VD Carl Johan Merner har förvärvat 150 000 A-aktier från Sten Röing, en av bolagets medgrundare och nuvarande styrelseledamot. Sten Röing meddelar samtidigt att han går i pension och därmed även kommer att lämna MediRätts styrelse efter årsstämman den 11 april.

Carl Johan Merners förvärv av de 150 000 aktierna omfattar alla A-aktier som Sten Röing ägt i bolaget. Detta för att säkra att de röststarka aktierna ligger kvar hos en operativ person efter att Sten Röing lämnar styrelsen.

– Sten var med och grundade MediRätt redan år 2008, och har sen dess varit en aktiv ägare som tagit bolaget hela vägen till börsen och till produktionslansering av Dosell senare i år. Vi kommer att sakna hans kompetens, långsiktighet och starka vilja att förbättra hemsjukvården i Sverige, och önskar honom en lång och glad tid som pensionär. Att jag tar över de hans A-aktier gör att vi med daglig insyn i den operativa verksamheten kan fortsätta ta de beslut som krävs för att göra MediRätt än mer konkurrenskraftigt och skapa ökat värde till aktieägarna, säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

Stockholm 2018-03-27

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
  

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mediratt Pressrelease 2018-03-27.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm