MediRätts valberedning presenterar ytterligare förslag till styrelsen

Inför MediRätts årsstämma den 11 april föreslås ytterligare en ordinarie ledamot till styrelsen; Charlotte Weibe, HR-direktör på TUI Group. Styrelsen kommer efter stämman att bestå av 50 procent kvinnor.

Valberedningen i MediRätt föreslår att Charlotte Weibe väljs in som ordinarie styrelseledamöter vid årsstämman.

  • En kompetent styrelse är en grundförutsättning för att ett företag ska lyckas på dagens konkurrensutsatta marknad. Därför är vi mycket glada att inför stämman presentera Charlotte som ny styrelseledamot. Charlotte har stor erfarenhet av personalansvar såväl operativt som på styrelsenivå, säger Gunilla Arhén, ledamot i MediRätts valberedning och grundare av chefsnätverket Ruter Dam.

Charlotte W Wiebe är HR-direktör på resebyråkoncernen TUI sedan 8 år tillbaka. Hon har lång erfarenhet av HR- och organisationsfrågor inom resebranschen och sitter även i styrelsen för charterbolaget TUIFly Nordic AB.

Utöver Charlotte kommer även Helena Gille, tidigare affärsområdeschef för Apodos- verksamheten på Apoteket AB, samt Viveca Gyberg, TV-profil, läkare och forskare vid institutionen för medicin vid Karolinska Sjukhuset i Solna, att presenteras som nya kandidater till styrelsen.

Stockholm 2018-03-23

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
  

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö 

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-03-23.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm