MediRätts roadshow till 25 prioriterade svenska kommuner påbörjas i april

Äldreomsorg och vårdhem kopplade till Sveriges kommuner och landsting är en högt prioriterad målgrupp i försäljningsarbetet kring Dosell. Efter en genomförd behovsanalys och kartläggning inleder därför MediRätt i april en roadshow till de 25 kommuner som har identifierats som särskilt relevanta.

 Parallellt med produktutvecklingen av den digitala läkemedelsautomaten Dosell fortgår arbetet med att bearbeta kontakter hos distributörer, kommuner, landsting och privata vårdgivare. Primärt kommer försäljningsinsatserna att riktas mot kommuner med ansvar för äldreomsorg och vårdhem. I början av april inleds en roadshow där de första 25 kommunerna kommer att besökas. Därefter fortsätter marknadsbearbetningen av Sveriges övriga kommuner region för region fram till lanseringen av Dosell under fjärde kvartalet 2018.

– Vi har under en längre tid träffat potentiella användare och köpare av Dosell-systemet för att lära oss mer om deras behov och förväntningar. Vi känner oss mer positiva än någonsin att Dosell fyller en lucka i marknaden och ska nu, då vi har en helt färdigställd produktspecifikation samt identifierat de mest relevanta kommunerna, äntligen ge oss ut i mer konkreta säljmöten, säger Klas Arvidson, försäljningschef för MediRätt.

Vid sidan av försäljningen mot kommuner och landsting förhandlas även avtal med distributörer och återförsäljare av systemet. MediRätt har även påbörjat digital marknadsföring och lanserat produktsidan www.dosell.se där besökaren får en full presentation av Dosell-systemet, och dessutom kan skriva upp sig på intresselista för uppdateringar.

Stockholm 2018-03-28

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-03-28.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm