iZafes störste ägare och övriga nyckelpersoner investerade stort i den nyss avslutade nyemissionen

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att iZafes störste ägare Carl-Johan Merner tillsammans med styrelse och ledande befattningshavare totalt investerade cirka 4,5 MSEK i den nyss avslutade företrädesemissionen.

”I och med den framgångsrika emissionen har iZafe nu en finansiell kapacitet att accelerera tillväxt och genomföra vår strategi på den snabbt växande marknaden för välfärdsteknik och där vi ser en stor potential för läkemedelsroboten Dosell. Att större aktieägare och styrelse tillsammans med ledande befattningshavare väljer att investera ytterligare cirka 4,5 MSEK bekräftar deras oförändrade tilltro till iZafe,” säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

Den nyss avslutade företrädesemissionen tillförde Bolaget cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom emissionen nyemitteras 9 158 816 B-aktier och 2 289 704 teckningsoptioner av serie TO 8 B. BTU B kommer registreras som aktier så snart registrering skett hos bolagsverket vilket beräknas bli klart i mitten av januari 2020.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm