iZafe Groups bokslutskommuniké senareläggs till 20 februari

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att styrelsen har beslutat att senarelägga publicering av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2019.

Bakgrunden till senareläggningen är att bolagets revisorer på grund av tidsbrist inte kan slutföra revisionen tidigare. Bokslutskommunikén kommer att publiceras den 20 februari 2020 istället för som tidigare aviserat den 31 januari 2020.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm