Utvecklingen av Dosell når ny milstolpe

Utvecklingen av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell har per 16 mars tagit ytterligare ett steg närmare CE-märkning och marknadsintroduktion. Milstolpen innebär att Dosells slutliga funktion och de applicerbara standarder som måste följas för att uppfylla kraven för CE-märkning som medicinteknisk produkt enligt Klass 1 har fastställts.

Detta innebär att MediRätt nu kan gå vidare med att färdigställa Dosells konstruktion med komponenter som uppfyller kraven för CE-märkning, samtidigt som komponentvalen kan optimeras ur ett funktions- och kostnadsperspektiv.

Utvecklingen av Dosell fortskrider enligt plan. Nästa steg i produktutvecklingen är att upphandla en tillverkare för storskalig produktion av Dosell.

– Vår projektorganisation består idag av ett tjugotal personer som arbetar intensivt med att ta Dosell till marknaden. Parallellt med produktutvecklingen fortgår arbetet med att bearbeta våra kontakter hos distributörer, kommuner, landsting och privata vårdgivare, säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

Dosell planeras att lanseras under fjärde kvartalet 2018. Fram till dess ska ett antal delsteg genomföras. Under det första halvåret ska MediRätt upphandla en tillverkningsleverantör för storskalig produktion, förhandla beställning av formsprutningsverktyg för hårdvaran samt utveckla molntjänsten och den digitala infrastrukturen. Under det andra halvåret sker produktverifiering och test för att säkerställa att Dosell uppnår Läkemedelsverkets Klass 1- krav enligt EU-förordningen om medicintekniska produkter.

De olika delarna i produktutvecklingen kommer att kommuniceras i samband med deras respektive genomförande.

Stockholm 2018-03-19

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-03-19.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm