Ansökan till EU:s innovationsfond Horizon2020 fas 2 för Dosell är registrerad

MediRätt har fått sin ansökan till EU:s innovationsfond Horizon 2020 SME Instrument phase 2 registrerad.

Horizon2020 är EU:s största forsknings- och innovationsprogram, med nästan 80 miljarder euro i tillgänglig finansiering mellan 2014 och 2020. I höstas sökte MediRätt finansiering för Dosell inom ramen för Horizon2020 SME Instrument phase 1, programmets första fas. Dosell tilldelades då 13,96 av 15 möjliga poäng samt en rekommendation om finansiering från andra källor, då tillgängliga medel inom SME Instrument phase 1 redan var utdelade. Innovationsmyndigheten Vinnova valde att tilldela projektet 500 000 SEK.

Mot bakgrund av detta hyser MediRätt tillförsikt att ansökan till SME Instrument phase 2 ska vara framgångsrik. Ansökan är nu registrerad och kommer att granskas av minst fyra oberoende experter. Om projektet sedan går vidare till nästa fas, en så kallad hearing, kommer bolaget att meddelas detta om cirka 8 veckor. MediRätt kommer i sådana fall att informera marknaden kort därefter.

Stockholm 2018-03-14

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-03-14.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm