BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2017

HELÅRET 2017 I SAMMANDRAG
– KONCERNEN 

OMSÄTTNING:
154 802 SEK (– SEK)

RESULTAT EFTER SKATT:
-4 268 476 SEK (-6 575 096 SEK)

RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING:
-0,36 SEK (-0,60 SEK)

ANTAL AKTIER PER 31 DEC:
11 917 028 (10 672 028)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2017

EFTER PERIODENS SLUT

 • Medtechbolaget MediRätt listas på Nasdaq First North Premier. Övergången är ett viktigt led i ambitionen att noteras på börsens huvudlista. Handeln med MediRätts aktie på Nasdaq First North Premier inleds tisdagen den 2 januari 2018.
 • I samband med att produktutvecklingen av Dosell intensifieras och lanseringsfasen närmar sig får Klas Arvidson rollen som vice VD och försäljningschef på MediRätt.
 • MediRätt och Apoteket AB avslutar befintligt samarbete för att undvika att göra Dosell låst till en leverantör av dospåsar. Dosell kommer även fortsättningsvis att vara kompatibel med ApoDos och samarbetet med Apoteket fortsätter inom flera områden, men inte på exklusiv basis. 
 • MediRätts styrelse och ledning påbörjar utnyttjande av teckningsoptioner TO5B, vilket tillför kapital till verksamheten inför produktutvecklingen av Dosell. 
 • MediRätt lämnar in en ny patentansökan för att bredda patentportföljen kring Dosell. Ansökan gäller ett globalt patent för en laddnings- och förpackningsanordning, specialanpassad för MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell.
 • MediRätts ansökan till EU:s innovationsfond Horizon 2020 SME Instrument phase 2 registreras.
 • Dosell uppnår ny milstolpe i utvecklingen. Detta innebär att Dosells slutliga funktion och de applicerbara standarder som måste följas för att uppfylla kraven för CE-märkning som medicinteknisk produkt enligt Klass 1 fastställs.
 • Gunilla Arhén, ledamot i MediRätts valberedning och grundare av chefsnätverket Ruter Dam, presenterar två erfarna kvinnor till styrelsen inför MediRätts årsstämma den 11 april. Kandidaterna är Helena Gille, tidigare affärsområdeschef för Apodos- verksamheten på Apoteket AB, samt Viveca Gyberg, TV-profil, läkare och forskare vid institutionen för medicin vid Karolinska Sjukhuset i Solna. Styrelsen kommer att bestå av 50% kvinnor.

FJÄRDE KVARTALET OKT-DEC

 • Alexandra Charles, grundare av 1,6 och 2,6 miljonerklubben och välkänd profil inom kvinnlig hälsa och jämställd forskning ingår ett samarbete med MediRätt. Med sitt globala kontaktnät blir Alexandra en viktig partner för att öka kunskapen om MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell och hur livskvaliteten kan förbättras för de som vårdas i hemmet.
 • MediRätt utvidgar och stärker patentportföljen med två nya ansökningar för Dosell.
 • Dosell får en rekommendation för finansiering av Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.
 • MediRätt tilldelas 500 000 kronor i finansiering av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.
 • MediRätt AB anlitar Erik Penser Bank som ny Certified Adviser för bolaget från och med 1 december 2017.
 • MediRätt meddelar att investmentbolaget Bracknor inte har gjort någon ytterligare investering i bolaget, och att MediRätt inte kommer att teckna något avtal med Bracknor. 
 • Den kliniska pilotstudien av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell är framgångsrikt genomförd. Studien bekräftar svagheter hos dispenseringshjälpmedlen Dosett och Apodos och visar goda resultat för Dosell.
 • MediRätt ingår ett samarbetsavtal med Sensec Personlig Säkerhet AB ("Sensec"), en leverantör av säkerhetsteknik, för att vidareutveckla larmfunktionen hos den digitala läkemedelsautomaten Dosell. Med en ny molntjänst och digital infrastruktur säkerställs att Dosell alltid kan larma läkare och anhöriga vid behov.

VD HAR ORDET – ETT INTENSIVT KVARTAL
Det sista kvartalet 2017 var mycket händelserikt. Vi fick då äntligen ta del av de efterlängtade resultaten från den kliniska studie som vi genomfört tillsammans med Apoteket, där vi testat hur vår digitala läkemedelsautomat Dosell fungerar i verklig vårdmiljö jämfört med andra lösningar. Som VD var det otroligt skönt att resultaten bekräftade dels vår övertygelse om att Dosell kan minska lidandet för patienter genom att minska risken för felmedicinering, men också att det kan avlasta och frigöra stora resurser i sjukvården. En som trodde på vår vision var sir Roger Moore, vars sista officiella uppdrag var ambassadörskapet i MediRätt. Hans engagemang lever vidare i organisationen och hans uppdrag förvaltas idag av hans goda väninna Alexandra Charles som tog över under kvartalet.

Under samma kvartal blev också Dosell rekommenderad av Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, som arbetar för att stärka Europas globala konkurrenskraft genom att stödja forskningsidéer inom allt från hälsa till energi och miljö. Dosell utvärderades utifrån en rad faktorer, bland annat innovationsgrad, potentiell påverkan på samhället, genomförbarhet och sannolikhet att nå lönsamhet. Det sammanvägda resultatet för Dosell var 13,96 av 15 poäng. Rekommendationen gav positiva ringar på vattnet, då det i sin tur möjliggjorde att Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beviljade finansiellt stöd till MediRätt för vidareutveckling och lansering av Dosell.

Att MediRätt som bolag utvecklas i rätt riktning återspeglas också i vår listning på Nasdaq First North Premier. Det är en kvalitetsstämpel som gör fler institutionella investerare intresserade av att investera i bolaget, och samtidigt en möjlighet att förbereda oss internt för notering på börsens huvudlista genom högre krav på exempelvis informationsgivning, redovisningsprinciper och bolagsstyrning.

Vi gläds mycket åt de resultat och framgångar vi nått under kvartalet och det självförtroende det sprider i hela organisationen, men drar för den sakens skull inte ner på takten. Vi har under året ställt om organisationen mot att bli mer utåtriktad, där en nyckelroll såklart blir säljchefen. Vi är väldigt glada att ha Klas Arvidson på plats som försäljningschef på bolaget. Han har sedan i somras drivit produktutvecklingen av Dosell framåt, och kommer nu att ta ett större ansvar i att identifiera nya affärsmöjligheter på den svenska och europeiska marknaden, utveckla nya kanaler för intäktströmmar samt skapa och vidareutveckla relationer med leverantörer och samarbetspartners.

Vår organisation är starkare än någonsin, och vi står väl förberedda för att driva utvecklingen av Dosell i mål genom dess lansering under sista kvartalet 2018.

Carl Johan Merner, VD MediRätt

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER
2018-04-06 Årsredovisning 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lidingö den 22 mars 2018 

MediRätt AB (publ)

KONTAKT
MediRätt AB
Stockholmsvägen 33
SE-181 33 Lidingö

08-765 66 33
www.mediratt.com

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som MediRätt är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 08.30 CET.

CERTIFIED ADVISER
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
SE-111 37 Stockholm

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Bokslutskommunike 2017.pdf

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm