Uppdatering kring försäljningsarbetet med Dosell – fem kommuner visar intresse för ett eventuellt pilottest

Dosell har tagits emot positivt i den roadshow till svenska kommuner som MediRätt just nu genomför. Av de 23 kommuner som hittills besökts har mer än en femtedel indikerat intresse för ett pilottest av läkemedelsautomaten. Parallellt med detta har MediRätt beslutat att Dosell ska säljas via e-handel mot privata konsumenter.

I april inledde MediRätt försäljningsarbetet av Dosell med en roadshow till 25 kommuner i Sverige. Under juni har säljarbetet intensifierats och utökats till att även innefatta regioner, landsting och privata vårdgivare, som kommer att bearbetas under hösten. Samtidigt fortsätter aktiviteten mot kommunerna, med målsättningen att sluta avtal om pilotprojekt med Dosell senare i höst.

– Responsen är positiv, och hittills har fem kommuner aviserat att Dosell är en intressant lösning för dem. Välfärdsteknik är en het fråga för många kommuner. Nästa steg blir att omsätta detta intresse till avtal om pilotprojekt under hösten, som i sin tur kan leda till att vi blir en leverantör inom trygghetsrelaterade hjälpmedel, säger Klas Arvidson, försäljningschef på MediRätt.

MediRätt har också beslutat att privatpersoner själva ska kunna köpa Dosell via hemsidan Dosell.se. Planerna för en sådan e-handelslösning är just nu i uppstart.

MediRätts nyförvärvade dotterbolag Sensec kommer vara en viktig kugge genom hela försäljningsprocessen mot både privata och offentliga kunder. Tillgången till Sensecs väletablerade process för försäljning, avtalshantering, support och efterförsäljning kommer att bli ett värdefullt tillskott till MediRätts befintliga säljorganisation.

Som tidigare aviserats har MediRätt även ambitionen att delta i upphandlingar för elektroniska hjälpmedel för medicinering i Norge, varav den första, som omfattar 22 kommuner, öppnar i augusti.

Stockholm 2018-06-28

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-06-28.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm