MediRätt tecknar avtal med Erik Penser Bank om aktieanalys

MediRätt har inlett ett samarbete om oberoende analysrapporter med Erik Penser Bank för att sprida kunskapen om MediRätts verksamhet bland investerare och andra intressenter på kapitalmarknaden.

Samarbetet ger MediRätt tillgång till tjänsten Penser Access, som bland annat innefattar kvartalsvisa analysrapporter av MediRätt utifrån ett investerarperspektiv, samt möjligheten att delta i investerarmöten och andra aktiviteter som Erik Penser Bank anordnar.

Arbetet med den första analysen är i full gång och beräknas publiceras i samband med MediRätts kvartalsrapport för Q2, som offentliggörs 29 augusti.

  • Vi tror starkt på vår affär och på att Dosell är en produkt som kommer att kunna skapa effektivitetsvinster inom hemtjänsten och hemsjukvården. Med regelbundna och oberoende analyser av Erik Penser Bank får vi ytterligare ett kraftfullt verktyg för att nå ut med detta till kapitalmarknaden. Samtidigt har vår affärsmodell utvecklats genom förvärvet av Sensec Personlig Säkerhet, och synergieffekterna av detta kommer att tydliggöras i analysen, säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

Resultatet från Sensec Personlig Säkerhets verksamhet för perioden inkluderas emellertid inte i MediRätts kvartalsrapport för Q2 eftersom tillträde skedde efter halvårsskiftet. Siffrorna för Sensec Personlig Säkerhet publiceras i Sensec Holdings rapport den 16 augusti. 

Stockholm 2018-07-02

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
  

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post: 
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-07-02.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm