MediRätt gör strategiskt förvärv av Sensec Personlig Säkerhet AB

Förvärvet stärker MediRätts försäljningskapacitet inför lanseringen av Dosell och öppnar upp för nya möjligheter att bredda MediRätts utbud av trygghetsrelaterade tjänster och produkter i hemmet.

MediRätt har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Sensec Personlig Säkerhet AB ("Sensec"). Köpeskillingen uppgår till totalt 8 MSEK, varav 2 MSEK betalas kontant och 6 MSEK mot revers. Förvärvet träder i kraft den 29 juni. Tentativt kommer 3 MSEK att betalas sista augusti och 3 MSEK sista september. Säljare i transaktionen är Sensec Holding AB, börsnoterat på Nordic MTF och moderbolag till Sensec Personlig Säkerhet.

Sensec Personlig Säkerhet erbjuder nytänkande säkerhetslösningar och larmhantering som enkelt kan implementeras i vardagen, bland annat trygghets- och personlarm. År 2017 omsatte bolaget 13,9 MSEK, och under 2018 förväntas omsättningen uppgå till cirka 23 MSEK. Förvärvet bedöms ge en positiv resultatpåverkan för MediRätt om cirka 3,5 MSEK för räkenskapsåret 2018.

Marknaden för välfärdsteknik växer. I Sverige har regeringen under 2018 avsatt 350 miljoner kronor för välfärdstekniska lösningar som fördelas mellan kommunerna. Sensec levererar idag trygghetstjänster till en tredjedel av Sveriges kommuner samt många större privata aktörer. Förvärvet ger MediRätt möjlighet att stärka exponeringen mot denna viktiga kundbas.

Sensec är sedan tidigare leverantör till MediRätt. I december 2017 ingick de båda parterna avtal om vidareutveckling av larmfunktion, molntjänst och digital infrastruktur för läkemedelsautomaten Dosell. Genom förvärvet får MediRätt nu även tillgång till Sensecs väl beprövade CRM-system för försäljningsstöd, it-lösningar för kunduppföljning, supportärenden och mätning av kundnöjdhet.

– Det här är ett mycket värdefullt förvärv för MediRätt, som gör att vi kan nå ut ännu bredare i vårt försäljningsarbete samtidigt som vi säkerställer högsta möjliga kvalitet i våra tekniska lösningar. Sensec har stor erfarenhet av försäljning både gentemot kommuner och större privata aktörer, och har dessutom redan många befintliga kunder inom rätt segment. Vi ser också att affären stärker möjligheterna att tillsammans med Sensec fortsätta utveckla vårt erbjudande med nya produkter och tjänster som tryggar vardagen för patienter och personal inom hemvården, säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

– Dosell passar utmärkt in i vår produktportfölj, det här är en produkt som har potential att göra stor nytta för många av våra kunder, säger Anders Segerström, VD för Sensec Personlig Säkerhet.

Sensec Personlig Säkerhet kommer att fortsätta med befintlig verksamhet, vilket innebär att produktportfölj, varumärkesnamn och kontorsplats inte förändras. Företaget kommer att verka som ett dotterbolag till MediRätt.

Stockholm 2018-06-26

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018 kl.16.10. CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-06-26.pdf

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm