Tobias Johansson ny försäljningschef och vice VD i koncernen

Tobias Johansson blir ny försäljningschef och vice VD i MediRätt-koncernen. Han axlar uppdraget från Klas Arvidson, vars konsultavtal gick ut den 28 februari.

Tobias Johansson har en mångårig bakgrund från ledande positioner inom bland annat retail och tech, och är sedan tidigare försäljningschef i iZafe. Med ett utökat säljansvar för hela bolagssfären kommer Tobias att ingå i koncernledningen.

Den koncerngemensamma försäljningschefsrollen är en del i förberedelserna för MediRätts byte till börsens huvudlista. Bolaget har beslutat att samtliga ledningspersoner ska vara anställda i bolaget istället för att engageras genom konsultuppdrag.

"Klas har varit en enorm resurs i att sjösätta MediRätt och sätta oss på kartan. Jag tackar Klas för hans insatser och välkomnar Tobias in i ledningsgruppen. Tobias oerhörda driv och förmåga att entusiasmera säljkåren borgar för en ny ännu högre växel i koncernen. Dessutom säljer han mycket själv och är inte rädd att kavla upp ärmarna", säger Carl Johan Merner, VD på MediRätt.

Tobias Johansson tillträdde sin roll i början av mars.

2019-03-05

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)

c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

E-post:  
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2019-03-05.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm