MediRätt ny leverantör av personlarmstjänster till servicejätten Lassila & Tikanoja Sverige (L&T)

MediRätts dotterbolag iZafe har tecknat avtal med facility management-företaget Lassila & Tikanoja Sverige (L&T) om leverans av iZafes personlarmsapplikation till mobilen. Ordervärdet av affären uppgår till ca 700 000 kr.

L&T Sverige erbjuder fastighets- och arbetsplatsservice till kunder inom offentlig och privat sektor, och sysselsätter idag ett tusental medarbetare.

Samarbetet innebär att iZafes personlarmsapplikation, där personalen vid behov kan larma via sin mobiltelefon, kommer att kombineras med L&T:s egen larmcentralstjänst.

"Det här innebär att vi kan öka tryggheten för våra medarbetare, samtidigt som vi får en effektivare larmhantering – vilket i sin tur gör att vi kan ge ännu bättre service till våra kunder", säger Bo Stanser, Operativ Utvecklingschef på Lassila & Tikanoja Sverige.

"Att kombinera iZafes personlarmsapplikation med ett eget larmcentralsystem är en smart och kostnadseffektiv lösning för större bolag som vill erbjuda sin personal en säkrare arbetsmiljö vid ensamarbete. Den här typen av modulärt tänk kring digitala trygghetstjänster är en del av vår grundfilosofi", säger Tobias Johansson, försäljningschef och vice VD i MediRätt-koncernen.

2019-03-06

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

 

MediRätt AB (publ)
c/o iZafe AB
Grev Turegatan
11 A 114 46 Stockholm

E-post: www.mediratt.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mediratt Pressrelease 2019-03-06.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm