Styrelseledamot och VD i iZafe tecknar ytterligare 458 000 units i pågående företrädesemission

iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) meddelar att vice styrelseordförande Göran Hermansson och verkställande direktör Anders Segerström tillsammans tecknar ytterligare 458 000 units i den pågående företrädesemissionen av units (”Företrädesemissionen”), vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 6 september 2021. Ett EU-tillväxtprospekt innehållandes fullständiga villkor för Företrädesemissionen publicerades och pressmeddelades den 24 september 2021.

Bolaget kan idag meddela att Göran Hermansson och Anders Segerström tillsammans kommer att teckna 458 000 units motsvarande 687 000,00 SEK. Göran Hermansson tecknar 324 667 units, motsvarande 487 000,50 SEK. Anders Segerström tecknar 133 333 units, motsvarande 199 999,50 SEK, utöver en tidigare teckningsförbindelse om 315 046,50 SEK. För att möjliggöra teckning genom nyttjande av uniträtter har Anders Segerström erhållit uniträtter från Göran Hermansson. Detta innebär att styrelse och ledning har tecknat totalt 876 149 units, motsvarande 1 314 233,50 SEK i den pågående Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser
Företrädesemissionen omfattas sedan tidigare till cirka 18 procent av teckningsförbindelser och till cirka 82 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier innan Göran Hermanssons och Anders Segerströms ytterligare teckningar.

Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i Bolaget (bland annat av styrelseordförande Joachim Källsholm, styrelseledamot Richard Wolff, VD Anders Segerström, CFO Ida Almgren, försäljningschef Tobias Johansson, tidigare styrelseordförande Carl Johan Merner samt Bolagets grundare Göran Sjönell och Sten Röing) såväl som externa investerare.

Viktiga datum i Företrädesemissionen
Handel i uniträtter på Nasdaq First North Premier Growth Market: 4 oktober – 13 oktober 2021
Teckningsperiod för Företrädesemissionen: 4 oktober – 18 oktober 2021
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: 21 oktober 2021

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till iZafe i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm