Fullföljande av patent till internationella marknader

iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) meddelar att de har lämnat in flertalet fullföljningar av sin PCT-patentansökan. Härmed möjliggör Bolaget ett geografiskt bredare patentskydd, som är ett led i iZafes strategi för att stärka och vidareutveckla sina immateriella tillgångar internationellt.

Det aktuella skyddsomfånget avser läkemedelsroboten Dosell och dess tjänster. Ansökan om skydd har inlämnats i de nyckelmarknader iZafe identifierat samt sett stor efterfrågan för Dosell. Dessa marknader är Europa, USA, Ryssland och Kina. Det omfattande geografiska patentskyddet söks i syfte att förbereda inför den internationella expansion som planeras genomföras efter den pågående företrädesemissionen.

”Läkemedelsroboten Dosell uppfattas enkel och smidig att använda, både för användaren och vårdgivare, och det kombinerat med en bra prisbild gör att vi ser stor potential internationellt både för vår företagsversion och konsumentversion. Det är därför avgörande att jobba strategiskt med våra immateriella tillgångar när vi expanderar verksamheten.” säger Anders Segerström, VD för iZafe Group.

Vidare har Bolaget ingivit en internationell patentansökan avseende avancerade, digitaliserade och smarta funktioner som tillhandahåller en mer intelligent och anpassningsbar version av Dosell.

Genom att använda sensorer och annan digital vårdutrustning i hemmet och regelbundet mäta patientspecifika data tillhandahåller systemet en ännu säkrare medicinering av patienterna. Den internationella patentansökan möjliggör för iZafe att erhålla patent i mer än 150 länder. Den nuvarande patentansökan skapar en stark grund för patentskydd på utvalda marknader inklusive Sverige, hela Europa, Asien och USA.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm