Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 8 B

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 8 B som emitterades i samband med iZafe Group AB:s (publ) företrädesemission av units under november 2019 pågår fram till och med den 18 december 2020. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 8 B på First North Premier Growth är den 16 december 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 8 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i iZafe till en kurs om 3,30 per B-aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 B nyttjas, nyemitteras 2 862 129 B-aktier och iZafe tillförs cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (aktiedepå liknande Nordnet och Avanza, ISK-konto eller kapitalförsäkring) kontaktar du din förvaltare för teckning.

Om du vill nyttja dina teckningsoptioner och du är direktregistrerad ägare (VP-konto) så behöver du ladda ned och fylla i en anmälningssedel som kan hämtas på www.hagberganeborn.se eller laddas ned direkt här.

Notera att teckningsoptioner av serie TO 8 B förfaller och därmed blir värdelösa om innehavaren ej aktivt tecknar aktier senast den 18 december i 2020, alternativt säljer sina teckningsoptioner senast den 16 december 2020.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, KANTER Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare.

Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 46 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm