Säfwenberg ny ordförande i vässad styrelse

MediRätt hade igår sin årsstämma, vilken förlöpte lugnt och besluten togs enligt styrelsens förslag. Valberedningen hade gjort ett bra förarbete och den nya styrelsen är branschorienterad och väntas bli slagkraftig.

Anders Säfwenberg blir ny styrelseordförande. Han blir arbetande styrelseordförande med ett digert kontaktnät och kunskap i finansiering, prototyptillverkning och patentproblematik.

MediRätts grundare Sten Röing, tillika den störste private aktieägaren återinträder i styrelsen för att projektleda utveckningen av Dosell.

Den tidigare verkställande direktören, juristen Torgny Ander tar plats som ordinarie ledamot för att vägleda bolaget i juridiska spörsmål. Han har en lång erfarenhet i patentvärlden och en bred juridisk kunskap.

Läkaren och entreprenören Mikael Stolt inträder i styrelsen. Han har en bred kunskap om vårdproblematik. Han har arbetat brett inom primärvården, har startat ett antal vårdcentraler och är arbetande styrelseordförande i och medgrundare till Bruka Äldrevård AB.

Carl Johan Merner fortsätter som VD och avgår därför som ordinarie ledamot i styrelsen för att undvika jäv och följa koden för publika aktiebolag. VD svarar inför styrelsen och styrelsen inför ägarna.

"Vi är mycket nöjda med den nya styrelsen. Det kommer att bli mer engagemang och slagkraft i styrelsearbetet där varje ledamot har sitt ansvars- och kompetensområde", säger Carl Johan Merner, bolagets VD.

Stockholm 2016-02-25

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.

Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)

I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)

Nybrogatan 3

114 34 Stockholm

Tel 08-765 66 33

E-post:

www.mediratt.com (http://www.episurf.com)

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm