MediRätt: Medcheck ansöker om återvinning

I den pågående patenttvisten mellan Medcheck å ena sidan och SLL samt Compugroup å andra sidan var parterna kallade till huvudförhandling den 8 mars. Inför huvudförhandlingen hade Medcheck meddelat tingsrätten att dess ombud avträtt och att vidtalat nytt ombud kunde börja läsa in målet först under mars månad. Tingsrätten höll trots detta huvudförhandling. Konsekvensen av att Medcheck saknade företrädare vid huvudförhandlingen blev att rätten meddelade tredskodom i tre av målen och avskrev det fjärde. Medcheck avser att ansöka om återvinning vilket innebär att tredskodomarna kommer att upphävas och målen blir föremål för ny huvudförhandling.

Lidingö 2016-03-16
 
För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:
Kort om MediRätt AB (publ)
I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.
MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel  08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm