Pilotprojekt med Attendo slutfört med goda resultat

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering meddelar att man slutfört ett pilotprojekt med omsorgsföretaget Attendo. Pilotprojektet har fortlöpt under två månader i Attendos hemtjänstverksamheter i Uppsala och Norrtälje. Nu pågår en utvecklingsfas av Dosell i nära dialog med Attendo.

”Sammantaget är kommunerna positiva till digital läkemedelsdispensering. För de patienter som vill vara självständiga har Dosell mottagits som ett mirakel, något en kund i Norrtälje glatt uttryckte. En viktig del av projektet var att få eventuella förslag på förbättringar som kan göra att Dosell kan nå ännu fler brukare. Nu pågår en test- och utvecklingsfas i samråd med Attendo för de nya funktionerna och vi kommer ha en nära dialog med varandra för att komma vidare.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

”Vi har genomfört projektet och ser en framtida potential i produkten. iZafe Group har varit bra att samarbeta med, och det har varit intressant att följa det här projektet. Dosell har haft positiva effekter på läkemedelshanteringen och för de kunder som vill vara självständiga har Dosell mottagits mycket väl.” säger Susanne Åhlander, Biträdande Regionchef Attendo.

Syftet med projektet var att utreda följande frågeställningar, som besvarats av involverade parter:

Finns det kundkategorier i hemtjänstverksamheten som skulle vara hjälpta av produkten?

Kundkategorier med kognitiv svikt eller med viktiga medicintider som är självständiga i övrigt blir hjälpta av produkten. Läkemedelsroboten Dosell innebär en förbättrad hantering av läkemedel. För korta besök hos patienter som bor långt bort, är Dosell ett bra alternativ, där brukaren kan ta ställning till om hen önskar flera korta besök eller färre längre och mer kvalitativa.

Det finns fördelar med att inte åka till alla kunder för att lämna läkemedel. Det kan också finnas samordningsvinst med att läkemedelsutdelningen inte styr besökstid för hemtjänstinsatser.

Mottagligheten hos kunder vid introduktionen av läkemedelsroboten visade sig vara hög för dem som vill vara självständiga. De kunder som avböjde uppgav att dem inte ville mista den sociala kontakten när personal kommer.

Kan produkten integreras i befintliga system?

iZafe Group har ansvarat för utbildning av ansvariga sjuksköterskor och av deltagande medarbetare på respektive hemtjänstverksamhet. Attendo har även haft tillgång till support under hela perioden. Förslag på anpassningar för att nå en bredare grupp av brukare har lyfts upp av Attendo, och iZafe Group har adderat dessa till utvecklingsplanerna för Dosell.

Går det att använda produkten på ett patient- och läkemedelssäkert sätt?

Det finns några funktioner som behöver ytterligare anpassning för maximal driftssäkerhet, men sjuksköterskor i verksamheten upplever att riskerna är låga. Verksamheterna ser inga risker i användandet kopplat till specifika patientkategorier när det finns tillgång till personal som kan hantera apparaten.

Om Attendo AB
Attendo AB är ett börsnoterat svenskt företag som erbjuder tjänster inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Företaget bedriver även verksamhet i Finland och Danmark.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm