iZafe Group bjuder in aktieägare och andra intressenter till en frågestund i samband med publiceringen av bokslutskommunikén

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att man i samband med bokslutskommunikén 2020, som kommer att publiceras 08.30 CET den 19 februari 2021, ger aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget. Frågorna kommer att besvaras av VD Anders Segerström i en videopresentation som därefter publiceras på iZafe Groups hemsida den första mars 2021 under rubriken investor relations.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm