Patentansökan för Dosells styrsystem går mot beviljande

Svenska Patent- och Registreringsverket PRV har lämnat positiva granskningsbesked för en patentansökning som MediRätt lämnat in avseende styrsystemet för Dosell. Styrsystemet är en av de teknologier som bidrar till säker medicinering.

Beviljat patent väntas inom kort.

"Patentet ger skydd för Dosells teknologi för säker medicinering, och stärker därmed ytterligare Dosell som lösning för tryggare läkemedelshantering i hemmet", kommenterar Göran Sjönell, medicinskt ansvarig för Dosell.

Stockholm 2019-04-24

För mer information, kontakta VD Anders Segerström:

MediRätt AB (publ)
c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2019-04-24.pdf

Om MediRätt AB (publ)

MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm