MediRätt avslutar samarbetet med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO)

MediRätt avslutar samarbetet med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO) MediRätt (under namnbyte till iZafe Group) har idag beslutat att inte ta ut ytterligare kapital från investeringsfonden European Select Growth Opportunities Fund (ESGO).
Avtalet innebar att MediRätt tillfördes kapital genom utgivning av konvertibler som löstes in mot aktier i bolaget.

I maj 2018 inrättades en finansieringslösning där ESGO tillhandahöll finansiering i form av likvida medel i utbyte mot aktier i MediRätt. Avtalet innefattade emittering av konvertibler i flera steg, så kallade trancher, till ett värde av upp till 50 miljoner kronor över 18 månader. Per idag har MediRätt avropat 4 trancher, till ett totalt värde av cirka 11 miljoner kronor.

"Samarbetet med ESGO har inneburit ett värdefullt tillskott i kassan som gjort det möjligt för oss att sjösätta Dosell. Samtidigt har beloppet som MediRätt erhållit genom avtalet med ESGO varit lägre än vad som ursprungligen var tänkt, på grund av en lägre likviditet i MediRätts aktie, vilket inte nödvändigtvis är en återspegling av MediRätts verksamhet. MediRätt har informerat ESGO om att man inte kommer att avropa fler trancher", säger Carl Johan Merner, styrelseordförande i MediRätt.

MediRätts styrelse uppskattar att behovet av externt kapital är 10 miljoner kronor tills koncernen är kassaflödespositiv. MediRätts huvudägare kommer att finansiera bolaget tills kassaflödet är positivt.

Stockholm 2019-04-23

För mer information, kontakta styrelseordförande Carl Johan Merner:

Denna information är sådan information som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019 kl 09.55 CET.

MediRätt AB (publ)
c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2019-04-23.pdf

Om MediRätt AB (publ)

MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm